FI SV

Ansökan öppnad för föreningsstödet 2018

Undervisnings- och kulturministeriet 13.11.2017 12.02
Nyhet
Ansökan öppnad för föreningsstödet 2018

Nu går det att ansöka om föreningsstöd för att främja barns och ungas möjligheter till hobbyverksamhet. Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstödet) riktas till barns och ungas möjligheter till rörliga hobbyer samt till att utveckla en mångsidig, organiserad motions- och idrottsverksamhet.

Målet med föreningsstödet är att främja hobbyverksamhet med låg tröskel inom motion och idrott för barn samt att öka verksamhetens mångsidighet genom nya grenar. Genom att utveckla föreningsverksamheten kan man också förebygga att barn och unga lämnar en motions- eller idrottshobby. Barnen är med i verksamheten som idrottare, motionsidkare och föreningsaktörer. Man kan också stöda utvecklingsprojekt som de unga själva tagit fram.

Med hjälp av föreningsstödet är det möjligt att prova på innovativa verksamhetsmodeller, att öka verksamhetens mångsidighet t.ex. genom nya grenar eller genom att utveckla hobbyverksamheten inom en specifik gren. Genom föreningsstödet kan man också stärka verksamhetens kvalitet och gemenskap, samt stöda frivilligarbete och främja mångsidig motion och medborgarverksamhet. 

Enligt en färsk utredning har kvaliteten på föreningsunderstödsansökningarna sjunkit under de senaste åren. Ansökan om föreningsstöd borde inte ses bara som en projektansökan, utan i bästa fall är ansökan en del av ett mera omfattande utvecklingsarbete inom föreningen.

- Man borde i högre grad i planeringen beakta etablerandet av aktiviteter som förverkligats med hjälp av föreningsstödet, säger Lari Metsälä vid forskningscentret LIKES, som gjort utvärderingen.

- Den som ansöker bör noggrant sätta sig in i ansökningsanvisningarna och satsa på att göra en bra ansökan så att den som utvärderar ansökan förstår vilka åtgärder man vill vidta inom föreningen. Distriktsorganisationerna inom idrott och motion och förbundens föreningsutvecklare ger vid behov stöd och hjälp för att utveckla föreningsverksamheten, påpekar överinspektör Sari Virta vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understödssumman är 2 500 – 15 000 euro per år. 4 miljoner euro delas ut i föreningsstöd. För att stöd ska kunna beviljas måste riksdagen anvisa nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2018. 

Ansökan om föreningsstöd sker elektroniskt på  https://www.seuraverkko.fi. Ansökan öppnas den 13 november 2017 och avslutas den 15 december 2017. 

Mer information: 
- överinspektör  Sari Virta, tfn 02953 30377 
- avdelningssekreterare Päivi Wathén, tfn 02953 30341 

Ytterligare information om stöden år 2018 och anvisningar

På andra webbplatser

Seuratoiminnan kehittämistuki 2016–2017. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. (på finska) LIKES