FI SV

Aktiebolag ska påskynda utvecklandet av lärmiljöerna inom yrkesutbildningen och utbildningsexporten

Undervisnings- och kulturministeriet 28.2.2019 13.41 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 15.09
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen grundar ett nytt aktiebolag för att påskynda utvecklandet av lärmiljöerna och utbildningsexporten inom yrkesutbildningen. Staten överlåter ett kapital på 80 miljoner euro till aktiebolaget. Statsrådet fattade beslut om saken den 28 februari.

Av aktiebolaget som grundas förväntas stark samhällelig verkningsfullhet. Målet är såväl att främja utbildningsexporten som att på ett betydande sätt förnya lärmiljöerna.

Aktiebolaget beviljar finansiering för företagsverksamhet som stöder utvecklandet av lärmiljöerna och läromedlen inom yrkesutbildningen samt utbildningsexporten. Därutöver kan bolaget utöva annan affärsverksamhet som hänför sig till verksamhetsfältet, som t.ex. att skaffa tjänster för utvecklandet av yrkesutbildningen.

- Det är bra att vi får nya finansieringsmodeller också för utvecklandet av yrkesutbildningen. I och med det nya finansieringsinstrumentet kan vi stöda ändringen i samband med den nya praxisen inom yrkesutbildningen samt utbildningsexporten som går starkt framåt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Aktiebolaget gör anskaffningar genom att konkurrensutsätta företagens förslag till företagsverksamhet som utvecklar yrkesutbildningens lärmiljöer och främjar utbildningsexporten. Finansieringen beviljas i flera rater under 2019-2021 för att företagsverksamhet som på ett övergripande sätt stöder yrkesutbildningen ska kunna utvecklas på ett stabilt sätt.

Utbildningsstyrelsen svarar för bolagets ägarstyrning.
 

Upplysningar:

Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 02953 30308

Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 105

Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd, tfn 0295 330 234

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning