Ändringar i behovsprövningen för studiestödet

Undervisnings- och kulturministeriet 15.11.2018 13.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man avstår från att föräldrarnas inkomster påverkar studiepenningens grundbelopp och bostadstillägg ifall den studerande är yngre än 18 år och bor någon annanstans än hos sin förälder. Stipendier ska inte heller längre beaktas som inkomst i studiestödet.

Enligt förslaget ska man inte längre beakta stipendier som inkomst i studiestödet, som man gör för närvarande. Det här förmildrar behovsprövningen för studiestödet och minskar det verkställande arbetet vid FPA.

- För  tillfället kan de stipendier som är ämnade att trygga utkomsten minska den studerandes studiestöd. Det här har man upplevt som orättvist, eftersom stipendiet borde ha en sporrande effekt, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho, som svarar för studiestödet.

- Som idrottsminister gläder jag mig åt att man på det här sättet förbättrar unga stipendieidrottares ekonomiska utkomst, eftersom det skattefria idrottsstipendiet framöver inte längre inverkar på studiestödet. Idrottares möjligheter till dubbel karriär och att bygga upp en civil karriär vid sidan av träningen förbättras.

I och med regeringens förslag en självständigt boende studerande som är yngre än 18 år därmed utan behovsprövning få studiepenningens grundbelopp (101,74 euro/mån.) samt rätt till låneborgen, vilket även möjliggör att den studerande kan få bostadstillägg. Studiestödet kan enligt förslaget fortfarande höjas på grund av föräldrarnas små inkomster.

- Förslaget är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för studier, särskilt för 17-åringar som bor självständigt. Ändringen främjar utkomsten för unga som på grund av sina studier är tvungna att bo på en annan ort än sina föräldrar, säger minister Sampo Terho.

- 17-åringarna är en viktig målgrupp när det gäller att uppmuntra till studier, så det är motiverat att behovsprövningen för studiepenningen minskar. På så sätt kan man söka sig till den studieplats på andra stadiet man mest har lust att söka till, utan att familjens hyresbetalningsförmåga eller andra ekonomiska hinder kommer emellan. Förslaget stöder ungas möjligheter att flytta efter utbildning, säger Terho.

Samtidigt slopas föräldrarnas inverkan på bostadstillägget, då det är frågan om studerande behöver bostadstillägg och som är under 18 år och bor på internat, utomlands eller på Åland. Dessa studerande får 88,87 euro i bostadstillägg till fullt belopp per månad om de bor på internat, och 210 euro i månaden utan nedsättningar om de bor utomlands eller på Åland.

Förslaget hänför sig till statens budgetproposition för 2019 och behandlas i samband med den. Avsikten är att studiestödets inkomstbegrepp ändras den 1 januari 2019 och att behovsprövningen för studiestöd för personer under 18 år lindras den 1 augusti 2019.

Upplysningar:
- Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30110
- Toni Ahva, specialmedarbetare (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 02953 30340

På andra webbplatser

Regeringspropositioner och UKM:s övriga ärenden i statsrådet (på finska)  

Sampo Terho Studiestöd