FI SV EN

Undervisningsministern träffade städerna: Utbudet av utbildning på engelska ökar kraftigt

Undervisnings- och kulturministeriet 7.2.2018 9.25 | Publicerad på svenska 7.2.2018 kl. 12.45
Pressmeddelande
Undervisningsministern träffade städerna: Utbudet av utbildning på engelska ökar kraftigt

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bjöd in ledningen för storstäderna till en diskussion om att öka det internationella utbildningsutbudet. Grahn-Laasonen uppskattade att utbudet av engelskspråkig utbildning kommer att fördubblas under de närmaste åren. Många städer har redan fattat beslut om att öka utbudet. Enligt undervisningsministern ger den ökande efterfrågan på utbildning på främmande språk möjligheter att locka internationella experter med sina familjer till Finland. Därtill ger det även finländarna möjligheter till internationalisering.

Vid mötet med storstäderna gick man även igenom regeringens pågående åtgärder för att öka internationaliseringen inom utbildningen och för att locka internationella experter till Finland. I mötet deltog representanter för Helsingfors, Esbo, Vanda, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo, Vasa, Lahtis och Tavastehus städer.

Enligt städernas ledning ökar efterfrågan på utbildning på främmande språk ständigt. Efterfrågan stärks av behovet av att locka internationella experter. I många städer är intresset för internationell utbildning större än antalet platser. Därför har många städer redan fattat beslut om en kraftig ökning av utbildningsutbudet på främmande språk. Till exempel ska Helsingfors i snabb takt fördubbla volymen inom den engelskspråkiga undervisningen.

Behoven som städerna lyfte fram gällde i synnerhet småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på främmande språk, engelskspråkig yrkesutbildning och utveckling av lärarnas kompetens.

– Att det erbjuds engelskspråkig småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet kan vara avgörande faktorer när en internationell expert funderar på att ta emot ett arbetstillfälle i Finland. Utbildning på främmande språk kan erbjuda de finländska eleverna bättre möjligheter att utveckla språkkunskaperna och internationaliseras. Jag är glad att alla städer som deltog i diskussionen har ett starkt engagemang för att öka det internationella utbildningsutbudet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Enligt undervisningsministern vill staten stöda i synnerhet ökandet av det engelskspråkiga utbildningsutbudet.

– Undervisnings- och kulturministeriet förbinder sig vid att behandla ansökningar om tillstånd så smidigt som möjligt i sådana fall där en utvidgning av utbildningen kräver tillstånd, säger Grahn-Laasonen.

För närvarande pågår en utredning över införandet av en engelskspråkig studentexamen. Undervisnings- och kulturministeriet kommer också att svara på efterfrågan på engelskspråkig yrkesutbildning och på utvecklingsbehoven inom lärarutbildningen, säger ministern.

Regeringen har ställt som mål att öka internationaliseringen inom utbildningen och forskningen. Under regeringsperioden har man vidtagit flera åtgärder för att stärka utbildningens internationalisering från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen.  Med statsrådets gemensamma åtgärdsprogram Talent Boost lockar man internationella experter till Finland samt utnyttjar deras kompetens och nätverk för att sporra till investeringar.

Tidigareläggningen av språkundervisningen stöds genom försök. Genom olika försök under regeringsperioden har 25 000 elever omfattats av tidigare språkinlärning. Utbildningsexporten accelereras genom att undanröja hinder och med det nya tillväxtprogrammet Education Finland. Den finländska kompetensens synlighet ökas bl.a. med nätverket Team Finland Knowledge, som skickar sju högskole- och forskningssakkunniga ut i världen under åren 2018–2019.

Ett sammandrag av åtgärderna för att främja internationaliseringen inom utbildning och forskning finns här: Ett öppet och internationellt Finland, OKM 6.2.2018, pdf, på finska

Mer information:
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 0295 3 30276
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 3 30258