FI SV

500 fler närvårdarstuderande, 5 miljoner till sjukskötarutbildningen
Undervisingsminister Grahn-Laasonen inleder beredning av vägkarta för att öka vårdstudieplatserna

Undervisnings- och kulturministeriet 11.2.2019 12.31 | Publicerad på svenska 11.2.2019 kl. 14.29
Pressmeddelande
Undervisingsminister Grahn-Laasonen inleder beredning av vägkarta för att öka vårdstudieplatserna

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen inleder beredningen av en vägkarta för att öka antalet studieplatser inom social- och hälsovårdsbranschen.

Garantin för en god äldrevård är utbildade, kunniga vårdare. Då Finlands folk åldras och efterfrågan på äldrevårdstjänster ökar behövs fler vårdare än för tillfället. Studieplatserna ökat kraftigt under de senaste tio åren såväl inom sjukskötarutbildningen på andra stadiet och närvårdarutbildningen som inom yrkeshögskolornas sjukvårdarutbildning. Ett ökat antal studieplatser har varit livsviktigt, eftersom det behövs allt mer arbetskraft inom äldrevårdstjänsterna.

- Alla äldre personer måste garanteras rätten till god vård. Det är det minsta vi kan göra för den generation som byggt upp det här landet. Vi måste se till att det finns tillräckligt med kompetenta vårdare. Jag inleder beredandet av en vägkarta för att öka antalet studieplatser inom social- och hälsovården. Vården av våra äldre får inte hänga på att det inte finns tillräckligt med vårdare, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Inom äldrevårdens personal råder det särskild brist på närvårdare som är specialiserade på vård av äldre. Det råder obalans i antalet studerande inom närvårdarutbildningens olika kompetensområden, det finns inte tillräckligt många närvårdare som specialiserar sig på äldrevårdstjänster, geriatri eller terminalvård. Inom dessa områden ökar också behovet av arbetskraft.

Att befolkningen åldras syns också i utbildningsbehovet. I framtiden kommer kliniskt kunnande, geriatri och terminalvård samt kundservicekompetens och en ny form av multikompetens att krävas inom vårdbranschen.

Undervisningsministern ökar antalet studieplatser redan i år

- Som en snabb åtgärd ökar vi redan i år antalet studerandeår med 500 inom närvårdarutbildningen på andra stadiet, med särskild betoning på  äldrevårdstjänsterna. Det här tillägget, som görs på basis av ett tilläggsprestationsbeslut, kan inom läroanstalterna användas antingen helt och hållet för antagning av närvårdarstuderanden eller vid behov för redan utexaminerade närvårdares examensinriktade fortbildningar och kompletterande utbildningar.

- Vi ökar anslagen till yrkeshögskolorna med 5 miljoner euro för att höja antalet sjukskötarstudieplatser. Genom dessa åtgärder kommer vi igång. I och med vägkartan kommer vi med åtgärder om hur vi ytterligare kan öka antalet studieplatser, säger undervisningsministern.

Utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen har redan under denna period fått specialunderstöd som riktats till högskolorna. Ett understöd på 6,5 miljoner euro riktades till projekt med syfte att komma åt bristen på kunnig arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen. Behovet av att öka antalet studieplatser finns ändå fortfarande också i  högskolorna. Vid beredningen av vägkartan kommer man med åtgärder för att öka antalet studieplatser också för högt utbildade inom social- och hälsovårdsbranschen.

- Social- och hälsovårdsbranschen är fortfarande attraktiv. Antalet sökandet till närvårdarutbildningen har ända minskat. Vi måste se till att nya studerande även i framtiden söker sig till branschen, trots att åldersklasserna blir mindre. Man måste också kunna garantera att de sökande är lämpade för branschen. Därför har jag beslutat att återinföra möjligheten till inträdes- eller lämplighetsprov i studerandeantagningen.


Upplysningar:
specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 045 129 6812
specialmedarbetare Emmi Venäläinen, tfn 0295 330 026

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning