Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: "Jag utmanar församlingarna att gå med i kampen mot hatretorik?

Undervisnings- och kulturministeriet 10.5.2016 14.00 | Publicerad på svenska 10.5.2016 kl. 14.21
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen betonar kyrkans roll i kampen mot hatretorik. Ministern påminde under kyrkomötet i Åbo att hatretorik inte går ihop med kristna värderingar.

- Hatretoriken riktar sig till olika medborgargrupper, minoriteter och individer. Hatretoriken tär på känslan av tillit och trygghet i hela samhället. Den senaste tiden har hatretoriken drabbat även religiösa minoritetsgrupper, sade minister Grahn- Laasonen.

Enligt ministern har kyrkan i Finland aktivt varit med om att utveckla dialogen mellan olika religioner.

- Här i Finland har kristna, muslimska och judiska trossamfund redan i flera år fört en regelbunden dialog mellan samfundens ledare. Dessa trossamfund har flera gånger tillsammans mycket tydligt tagit avstånd från att använda religion för att berättiga hat och våld, sade minister Grahn-Laasonen.

- Jag har i undervisnings- och kulturministeriet inlett ett omfattande program för att förhindra hatretorik och rasism och för att främja samhällelig delaktighet. En del i ministeriets åtgärdsprogram är det nya statsunderstödet för främjande av dialog mellan religioner.

Till programmet hör även en utmaning där man genom gemensam aktivitet och hobbyverksamhet ökar umgänget mellan olika befolkningsgrupper. Ministern uppmuntrar församlingarna att ta emot utmaningen och aktivt delta när utmaningen kör igång.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246, [email protected]

Ministerns tal (med reservation för ändringar)