Hur sänka läromedelskostnaderna för studerande på andra stadiet? 4 miljoner euro lediganslås för pilotprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet 15.10.2018 10.08
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet söker lösningar som ska sänka kostnaderna för studerande inom yrkes- och gymnasieutbildningen

Totalt 4 miljoner euro lediganslås för projekt där man utvecklar öppna digitala läromedel och materialbanker eller förnyar undervisningen så att kostnaderna som åläggs de studerande sjunker. Understödet kan även sökas för projekt där man utvecklar utbildningsanordnares centrala upphandlingar i syfte att sänka kostnaderna för de läromedel, tillbehör och redskap som de studerande behöver. Inom gymnasieutbildningen kan man också med hjälp av understödet utveckla återbruks- och låneverksamhet. Understödet kan inte användas för anskaffande av apparatur och studieredskap direkt till de studerande.

- Regeringen har beslutat att man inom gymnasie- och yrkesutbildningen tar i bruk ett läromaterialstillägg för studerande med svag ekonomi. Därutöver behövs ändå även nya innovativa lösningar för att sänka läromedelskostnaderna på andra stadiet. Läromedelskostnaderna får inte utgöra ett studiehinder för en enda ung person, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Genom projektfinansieringen föreslår man verksamhetsmodeller som man senare kan ta i bruk nationellt. Villkoret för understödet är att verksamhetens effekter på de studerandes läromedels- och övriga kostnader ska kunna påvisas. Vidare ska de studerande tas med beredningen och verkställandet av projektet samt i utvärderingen av projektets resultat.

-Innovationer föds ofta i vardagen och det är läroanstalterna, lärarna och de studerande som bäst känner till gymnasie- och yrkesutbildningens vardag. Genom understödet uppmuntrar vi dem att tillsammans utveckla nya sätt att minska studiekostnaderna, så att alla har en möjlighet att skaffa sig en examen på andra stadiet och också på ett flexibelt sätt kan uppdatera sitt kunnande under karriären, säger direktör Anni Miettunen vid Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsanordnare kan ansöka om understödet fram till den 15 november 2018. De projekt som fått understöd kör igång senast i januari 2019 och fortsätter fram till utgången av 2019.

Regeringen har beslutat att man börjar betala ut läromedelstillägg för studerande som studerar inom gymnasie- eller yrkesutbildningen och som kommer från låginkomstfamiljer. Läromedelstillägget förbättrar studieförutsättningarna för andra stadiets studerande som kommer från familjer med små inkomster. Uppskattningsvis 33 000 studerande ska enligt förslaget få läromedelstillägg regelbundet. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2019.

Upplysningar

  • Teijo Koljonen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 152, [email protected] (gymnasieutbildning)
  • Sanna Laiho, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1301, [email protected] (yrkesutbildning)
  • Undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 02953 30276

Upplysningar om svenskspråkig utbildning

  • Pamela Granskog, undervisningsråd, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig gymnasieutbildning)
  • Ingeborg Rask, undervisningsråd, tfn 029 533 1257 (svenskspråkig yrkesutbildning)

Statsunderstöden på Utbildningsstyrelsens webbplats
 

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning