Minister Hanna Kosonen förlänade förtjänstkors och -medaljer inom motion och idrott

Undervisnings- och kulturministeriet 26.2.2020 14.18 | Publicerad på svenska 27.2.2020 kl. 11.36
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har förlänat totalt 218 förtjänstkors och förtjänstmedaljer till personer som utmärkt sig inom motions- och idrottskulturen.

Ministern förlänade 13 förtjänstkors i guld, 52 förtjänstkors, 72 förtjänstmedaljer med förgyllt kors och 81 förtjänstmedaljer.

I år utdelades förtjänstkorset i guld till Olavi Airaksinen (Kuopio), Risto Frank (Karkkila), Eero Huhtakallio (Tammerfors), Mauno Huttunen (Kajana), Ermo Kalevo (Salo), Ulla-Maija Kurka (Lieto), Timo Laitinen (Helsingfors), Risto Lehtinen (Helsingfors), Matti Mähönen (Esbo), Auvo Niiniketo (Vanda), Toive Verho (Björneborg), Katri Virtanen (Uleåborg) och Eeva-Leena Ylimäki (Uleåborg).

Förtjänsttecken inom motion och idrott kan beviljas personer som varit aktiva i lokala idrottsföreningar, regionala idrottsorganisationer, riksomfattande grenförbund eller i internationella uppgifter inom motion och idrott. 

Motions- och idrottskulturens förtjänstkors och -medaljer har delats ut sedan år 1947. Enligt traditionen förlänas förtjänsttecknen på Ivar Wilskmans födelsedag den 26 februari.

Mer information om förtjänsttecken och beviljade förtjänsttecken

Mer information: överinspektör Hannu Tolonen, tfn 02953 30314. administrativ medarbetare Päivi Wathén, tfn 02953 30072

Hanna Kosonen Idrott