Lahtis yrkeshögskola och Saimens yrkeshögskola fusioneras och bildar Yrkeshögskolan Lab Ab

Undervisnings- och kulturministeriet 24.10.2019 13.19 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 14.09
Nyhet

Den nuvarande yrkeshögskolan i Lahtis och Saimens yrkeshögskola slås ihop och bildar fr.o.m. den 1 januari 2020 Yrkeshögskolan Lab. Statsrådet beviljade på torsdagen tillstånd för Yrkeshögskolan Lab Ab. Beslut om fusionen har fattats i yrkeshögskolorna i juli 2019.

De fusionerade yrkeshögskolornas nuvarande verksamhet fortsätter i den nya yrkeshögskolan och antalet verksamhetsställen ändras inte. En sammanslagning av högskolornas resurser möjliggör att tjänsterna förenhetligas, överlappande tjänster gallras och frigör resurser för undervisning och forskning.

I och med fusionen minskar antalet yrkeshögskolor till 22.

Upplysningar: regeringsrådet Matti Sillanmäki, tfn 02953 30193

Högskoleutbildning och forskning Utbildning