Teman för utbildningsrådet 8.11 är livslångt lärande och artificiell intelligens

Undervisnings- och kulturministeriet 7.11.2019 10.42
Pressmeddelande
EU2019FI puheenjohtajuuskauden tunnus.

Europeiska unionens undervisningsministrar sammanträder i ett utbildningsråd i Bryssel 8.11. Undervisningsminister Li Andersson företräder Finland vid mötet. Mötets huvudteman är livslångt lärande och utnyttjande av artificiell intelligens i utbildningen.

I utbildningsrådet ska ministrarna diskutera det livslånga lärandets roll och godkänna slutsatser om detta. Avsikten är att uppdatera definitionen av livslångt lärande från 2002 för det nya årtiondet och att fästa uppmärksamhet vid det livslånga lärandets potential som möjliggörare av hållbar tillväxt och dess möjligheter att reagera på den tekniska omvälvningen och klimatförändringen.

Undervisningsministrarna för dessutom en politisk diskussion om den artificiella intelligensens möjligheter inom utbildningsområdet. Som EU-ordförandeland främjar Finland diskussionen om införandet av en människocentrerad, etiskt hållbar artificiell intelligens i Europa. De möjligheter som artificiell intelligens erbjuder bör utnyttjas i utbildningen bättre än för närvarande.

Utbildningsrådet antar också en resolution om utveckling av det europeiska utbildningsområdet. Genom resolutionen fastställer ministrarna att EU:s utbildningspolitik i fortsättningen ska vara starkt framtidsinriktad och strategisk. I EU-samarbetet införs nya framtidsorienterade verktyg, såsom prognostiserings- och visionsarbete.

Temat för undervisningsministrarnas inofficiella lunch är småbarnspedagogikens kvalitet och tillgänglighet. Utifrån forskningsdata utbyter ministrarna åsikter om hur man bäst kan stöda lika tillgång till småbarnspedagogik.

Före undervisningsministrarnas utbildningsråd (8.11 på förmiddagen) ordnar Finland det första gemensamma rådsmötet för de ministrar som ansvarar för ekonomi och utbildning. Vid mötet diskuteras hur ekonomin bidrar till att öka effektiviteten, genomslaget och kvaliteten i fråga om utbildningen.

Mer information:                

undervisningsrådet Minna Polvinen (UKM), tfn 02953 30262
undervisningsrådet Jonna Korhonen (UKM), tfn 02953 30008
undervisningsrådet Seija Rasku (UKM), tfn 02953 30270

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning