Maximitiden som berättigar till studiestöd för högskoleexamina förkortas

Undervisnings- och kulturministeriet 11.5.2017 13.23
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning om en ändring av studiestödsförordningen. Maximitiden som berättigar till studiestöd för högskoleexamina förkortas huvudsakligen med två stödmånader.

Studiepenningen och bostadstillägget betalas framöver den första bankdagen i kalendermånaden. Den studerande kan få studiepenningen och bostadstillägget på kontot samma dag.

Räntan som tas ut för statens borgensfordran sjunker från nuvarande sju till fyra procent. Att sänka räntan innebär en effektivare återbetalning av borgensansvarslån och förbättrar gäldenärens ekonomiska förutsättningar för återbetalning.

I statsrådets förordning föreskrivs närmare om maximitiden för studiestöd för högskoleexamina av olika omfattning i enlighet med ändringen av § 3 i lagen som träder i kraft den 1 augusti 2017 (4/2017) på följande sätt:

Antalet stödmånader då den studerande inleder sina första högskolestudier vid ett universitet den 1 augusti 2017 eller efter det:

Examens omfattning i studiepoäng Den totala maximistödtiden i månader
180 (lägre högskoleexamen) 30
210 (lägre högskoleexamen) 35
120 (högre högskoleexamen) 21
150 (högre högskoleexamen) 26
180 (högre högskoleexamen) 30
300 (lägre+högre) 48
330 (lägre+högre) 53
360 (lägre+högre) 57
330 (ingen lägre högskoleexamen ingår i utbildningen) 53
360 (ingen lägre högskoleexamen ingår i utbildningen) 57

Antalet stödmånader då den studerande inleder sina första högskolestudier vid en yrkeshögskola den 1 augusti 2017 eller efter det:

Examens omfattning i studiepoäng Den totala maximistödtiden i månader
180 30
210 35
240 39
270 44
60 (högre yrkeshögskoleexamen) 12
90 (högre yrkeshögskoleexamen) 19
120 (högre yrkeshögskoleexamen) 21

Ändringarna som gäller stödtiden träder i kraft den 1 augusti 2017 och ändringarna som gäller betalningsförfarande och ränta för borgensfordran den 1 januari 2018.

Ytterligare information:
- konsultativ tjänsteman  Virpi Hiltunen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30110
- regeringssekreterare Carita Meriläinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn  02953 30017