FI SV

Nytt anslag för examensinriktad fortbildning för högutbildade

Undervisnings- och kulturministeriet 19.10.2017 14.14
Pressmeddelande
Nytt anslag för examensinriktad fortbildning för högutbildade

Regeringen föreslår ett nytt anslag på 10 miljoner euro i tilläggsbudgeten. Anslaget riktas till examensinriktad fortbildning för högutbildade. På så sätt möter man behoven av kompetent arbetskraft inom tillväxtområdena. Ca 550 studerande ska delta i den examensinriktade fortbildningen som kör igång med hjälp av tilläggsanslaget.

Meningen med den examensinriktade fortbildningen är att man förnyar sina tidigare kunskaper genom att avlägga en lägre/högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Genom den examensinriktade fortbildningen stöder man särskilt utnyttjandet av IKT-kunskap inom bl.a. handel och företagsekonomi, social- och hälsovården samt finansområdet. Fortbildningen förverkligas inom flera områden och räcker högst två år.
 
Att trygga tillgången till kompetent arbetskraft är viktigt nu då den finländska ekonomin har börjat växa igen. Regeringen inledde ett försök i början av året där en som avlagt högskoleexamen snabbt och flexibelt kan avlägga en examen till som en arbetskraftspolitisk utbildning. Det här har varit särskilt intressant inom byggbranschen. I samband med budgetmanglingen i augusti beslöt man att göra den examensinriktade fortbildningen permanent, berättar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Men anslaget som nu föreslås kan den examensinriktade fortbildningen utvidgas till flera områden. Den nya teknologin förändrar arbetslivet snabbt och nya kompetensformer förväntas av arbetstagarna. Fortbildningen är en del av en karriärslång inlärningsprocess, något som i allt högre grad behövs, säger ministern.
 
Då utbildningen ordnas utnyttjar man också de erfarenheter man har av praxis i nätverk. T.ex. samarbetsuniversitetet FITech som grundats för att stöda den industriella tillväxten i Egentliga Finland, särskilt Åbonejden, och för att möta områdets kompetensutmaningar, representerar den här formen av nätverksverksamhet. Verksamheten körde igång under hösten 2017 med stöd av ett anslag som regeringen anvisade i maj.

Ytterligare information:
- överinspektör Sanna Hirsivaara, tfn 0295330111
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 045 129 6812

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning