Korkeakouluille haettavana 40 miljoonaa koulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.5.2017 12.29
Tiedote

Korkeakouluille on avattu erityisavustushaku koulutuksen kehittämiseen. Haettavana on enintään 40 miljoonaa euroa. Erityisavustusta voidaan myöntää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 2-3 -vuotisiin hankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2018 ja päättyvät viimeistään vuonna 2020

Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää korkeakoulutuksen laadun parantamista ja avointa toimintakulttuuria sekä tukea opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen 2017-2025 linjausten toimeenpanoa sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä.

- Erityisavustus on tarkoitettu korkeakouluille ympärivuotisen opiskelun, digitaalisten oppimisympäristöjen sekä opetuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen kehittämistä edistäviin yhteistyöhankkeisiin, jotka hyödyttävät joko koko korkeakoululaitosta, ammattikorkeakouluja tai yliopistoja, tai ovat alakohtaisia. Tärkein yksittäinen kriteeri on laadun parantaminen. Toivon, että hakemuksissa kiinnitetään huomiota uusiin korkeakoulujen kansainvälistymislinjauksiin, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Tarkoituksena on myös edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä, uudistaa toimintatapoja, selkiyttää korkeakoulutuksen työnjakoa sekä vahvistaa korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017-2019  kohdentaa yhteensä 105 milj. euroa korkeakoulutuksen kehittämiseen mm. vahvistamalla digitaalisten oppimisympäristöjen ja ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä (75 milj. e.) sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen tukemiseen (30 milj. e.).  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin vuosille 2017-2019 yhteensä 25 miljoonaa euroa tammikuussa 2017.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa 

Hakuaika päättyy 31.10.2017. Rahoituspäätökset tehdään keväällä 2018. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan.

Lisätietoja:

- opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, puh. 0295 3 30335, [email protected]
- opetusneuvos Aija Töytäri, puh. 0295 3 30197, [email protected]
- ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, puh. 0295 3 30117, [email protected]
- ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246, [email protected]

Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen kärkihankkeet