FI SV

Nationella centret för utbildningsutvärdering fick ett utvärderingsråd

Undervisnings- och kulturministeriet 25.6.2014 13.50
Nyhet

Statsrådet tillsatte på onsdagen ett utvärderingsråd för Nationella centret för utbildningsutvärdering. Utvärderingscentret deltar i utvärderingscentrets strategiska planering samt följer upp och utvecklar utvärderingscentrets verksamhet. Utvärderingsrådet kommer också med ett förslag till utvärderingsplan, som undervisnings- och kulturministeriet godkänner.

Utvärderingsrådets sammansättning under tiden 26.6.2014 – 31.5.2018:

Heidi Backman, bildningschef, Grankulla
Arja Laulainen, lektor, Porin Suomalaisen yhteislyseon lukio
Sampo Suihko, bildningschef, Esbo stad
Heikki Silvennoinen, professor, Åbo universitet
Tapio Huttula, VD, rektor, Humanistiska yrkeshögskolan
Kaarina Määttä, vicerektor, professor, Lapplands universitet
Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör, Helsingfors stad
Rita Asplund,forskningschef, Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Jari Lavonen, chef för institutionen för lärarutbildning, professor, Helsingfors universitet
Jouni Välijärvi, professor, Jyväskylä universitet
Jarkko Hautamäki, professor, Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet
Piia Kuosmanen, ordförande, Finlands studentkårers förbund rf fram till 31.5.2016 - Mikko Vieltojärvi, sakkunnig, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf från och med 1.6.2016
Aleksej Fedotov, ordförande, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ry fram till 31.5.2016 – Milla Halme, socialpolitisk sakkunnig, Finlands Gymnasistförbund från och med 1.6.2016

Nationella centret för utbildningsutvärdering fungerar som en oberoende sakkunnigorganisation för extern utvärdering av utbildning. Utvärderingscentret producerar information för utbildningspolitiskt beslutsfattande och utveckling av utbildning.

Ytterligare information: undervisningsrådet Heli Nederström (UKM) tfn 02953 30122