FI SV

Grahn-Laasonen vill att 5-åringar ska omfattas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken – försök inleds

Undervisnings- och kulturministeriet 4.2.2018 8.58 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 10.30
Pressmeddelande
Grahn-Laasonen vill att 5-åringar ska omfattas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken – försök inleds

Undervisnings- och kulturministeriet kör igång ett försök där 5-åringar ska omfattas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan för 5-åringar. Totalt 5 miljoner euro har reserverats för försöket som kommer att omfatta uppskattningsvis 19 000 barn.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har som mål att så stor del av femåringarnas åldersgrupp som möjligt under de kommande åren ska omfattas av småbarnspedagogiken. Hon motiverar målet med utbildningsmässig jämlikhet.

– Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande, säger Grahn-Laasonen.

Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande och föräldrarnas sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt pedagogiska utvecklingsbehov. Uppskattningsvis 19 000 barn förväntas delta i försöket.

Regeringen beslutade i augusti 2017 att inleda ett kommunförsök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.  Totalt 5 miljoner euro används för försöket och det inleds den 1 augusti 2018 och slutar den 31 juli 2019.

Kommunerna kan ansöka om understöd. Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet ifall kommunen köper tjänsten eller ifall värdet på den servicesedel som beviljas av kommunen eller kommuntillägget för privat vård möjliggör att småbarnspedagogik som ges 20 timmar i veckan för det femåriga barnet är avgiftsfri.

Man väljer ut de kommuner som deltar i försöket. Besluten fattas på basis av följande viktade indikatorer: deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik för 5-åringar, andelen personer som talar främmande språk av kommunens invånare, andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av kommunens vuxna befolkning samt andelen arbetslösa av kommunens invånare. I urvalet beaktar man ändå att de kommuner som deltar i försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och befolkningsstruktur.

De kommuner som väljs ut deltar i ett samarbetsnätverk som koordineras av Utbildningsstyrelsen samt i en undersökning i anslutning till uppföljingen och utvärderingen av försöket.
 
Regeringen har redan två gånger tidigare sänkt avgifterna för småbarnspedagogiken. De senaste sänkningarna trädde i kraft vid ingången av året.

Understödet kan sökas fram till den 9 mars 2018. Anvisningar för ansökan.


Mer information:
- undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
- Anne-Marie Brisson, regeringsråde,  tfn 0295 3 30079
- Tarja Kahiluoto, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 3 30386
- Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 3 30365
- Minna Launonen, specialsakkunnig, tfn 029 533 0520
- Hanna Salokaarto, specialsakkunnig, tfn, 029 533 0231