FI SV

Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd tillsatta

Undervisnings- och kulturministeriet 8.11.2012 10.17
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt på torsdagen om styrelsen som styr och övervakar verksamheten i Finlands Akademi samt om sammansättningen av forskningsråden som sköter akademins uppgifter.

Statsrådet förordnade professor Arto Mustajoki vid Helsingfors universitet till en andra period som ordförande för Finlands Akademi. Professor Päivi Törmä vid Aalto-universitetet fortsätter som viceordförande och näringslivs- och utevecklingschefen, docenten Aino Takala vid Orion Diagnostica Oy fortsätter som den tredje medlemmen som förordnas av statsrådet. Ordföranden för styrelsen forskningsråden är professor Kai Lindström, professor Olli Mäenpää, professor Paula Eerola och professor Tuula Tamminen.

Till styrelsen för Finlands Akademi hör enligt lagen om Finlands Akademi generaldirektören och ordförandena för de vetenskapliga forskningsråden samt tre av statsrådet för tre år i sänder förordnade medlemmar med erfarenhet av forskningsarbete och tillräcklig vetenskapspolitisk sakkunskap.

Statsrådet tillsatte ordföranden och medlemmar för Finlands Akademis forskningsråd för perioden 2013-2015 på följande sätt:

FORSKNINGSRÅDET FÖR BIOVETENSKAP OCH MILJÖ

Ordförande
ProfessoriKai Lindström
(ekologi, evolutionsbiologi)
Åbo Akademi

Medlemmar:
Professor Alfred Colpaert
(naturgeografi, geoinformatik)
Östra Finlands universitet

Docent Hannele Hakola
(luftkemi, klimatförändring)
Meteorologiska institutet

Professor Kalervo Hiltunen
(biokemi)
Uleåborgs universitet

Professor Riitta Julkunen-Tiitto
(växtbiologi)
Östra Finlands universitet

Professor Annika Kangas
(skogsvetenskap)
Helsingfors universitet

Professor Atte Korhola
(miljöförändring och globalt ansvar, hydrobiologi)
Helsingfors universitet

Professor Erkki Korpimäki
(djurekologi)
Åbo universitet

Professor Markku Kulomaa
(bioteknik, cellbiologi)
Tammerfors universitet

Professor Lea Sistonen
(cellbiologi)
Åbo Akademi

Professor Mari Walls
(ekologi, biodiversitet)
Finlands miljöcentral

FORSKNINGSRÅDET FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE

Ordförande
Professor Olli Mäenpää
(offentlig rätt, förvaltningsrätt)
Helsingfors universitet

Medlemmar:
Professor Anneli Anttonen
(socialvetenskap)
Tammerfors universitet

Professor Pauline von Bondsdorff
(konstfostran, estetik)
Jyväskylä universitet

Professor Marja-Liisa Helasvuo
(språkvetenskap)
Åbo universitet

Professor Liisa Laakso
(internationell politik, statsvetenskap, u-landsforskning)
Helsingfors universitet

Professor Matti Laine
(psykologi)
Åbo Akademi

Professor Aila Lauha
(kyrkohistoria)
Helsingfors universitet

Professor Pirjo Markkola
(Finlands historia)
Jyväskylä universitet

Professor Hannu Savolainen
(pedagogik, specialpedagogik)
Östra Finland universitet

Professor Matti Sintonen
(filosofi)
Helsingfors universitet

Professor Juuso Välimäki
(ekonomivetenskap)
Aalto-universitetet

FORSKNINGSRÅDET FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Ordförande
Professor Paula Eerola
(fysik)
Helsingfors universitet

Medlemmar:
Professor Heli Jantunen
(mikroelektronik, teknisk fysik)
Uleåborgs universitet

Professor Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela
(kemiteknik)
Aalto-universitetet

Professor Minna Kellomäki
(biomaterialteknik)
Tammerfors tekniska universitet

Professor Erno Keskinen
(maskinteknik)
Tammerfors tekniska universitet

Professor Juha-Pekka Lunkka
(geologi)
Uleåborgs universitet

Professor Jukka Pekola
(fysik)
Aalto-universitetet

Professori Lassi Päivärinta
(sovellettu matematiikka)
Helsingin yliopisto

Professor Heikki Tenhu
(polymerkemi)
Helsingfors universiet

Professor Esko Ukkonen
(informationsteknik)
Helsingfors universitet

Professor Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
(informationsteknik)Tammerfors tekniska universitet

FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA

Ordförande
Professor Tuula Tamminen
(barnpsykiatri)
Tammerfors universitet

Medlemmar:
Professor Jaakko Kaprio
(genetisk epidemiologi, folkhälsovetenskap)
Helsingfors universitet

Professor Ilmo Keskimäki
(folkhälsovetenskap)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Professor Jarkko Ketolainen
(farmaceutisk teknologi)
Östra Finlands universitet

Professor Juhani Knuuti
(klinisk fysiologi)
Åbo universitet

Professor Johanna Myllyharju
(molekylärbiologi)
Uleåborgs universitet

Professor Anneli Pohjola
(socialarbete)
Lapplands universitet

Professor Asla Pitkänen
(neurovetenskaper)
Östra Finlands universitet

Professor Pauli Puolakkainen
(klinisk medicin, bukorgankirurgi)
Helsingfors universitet

Professor Sarianna Sipilä
(fysisk gerontologi)
Jyväskylä universitet

Professor Anu Wartiovaara
(klinisk molekylärmedicin, genetik)
Helsingfors universitet

- - -

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 0295 3 30132
- överdirektör Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182