Statsrådet fastställde genom ett principbeslut riktlinjerna för avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från i går

Statsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet 30.4.2020 16.29 | Publicerad på svenska 30.4.2020 kl. 16.58
Pressmeddelande 302/2020

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 30 april fattade statsrådet i enlighet med regeringens riktlinjer från i går ett principbeslut om en kontrollerad och successiv avveckling av begränsningarna under coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

I principbeslutet fastställs att giltighetstiden för förordningen om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (191/2020), som utfärdats med stöd av beredskapslagen, inte förlängs inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen efter den 13 maj 2020. Från och med den 14 maj återgår man på ett kontrollerat sätt och successivt till undervisning och småbarnspedagogik enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik.
 

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, samt Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182, och Eeva-Riitta Pirhonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 330 258, undervisnings- och kulturministeriet