FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Ny utredning om stöd för kontinuerligt lärande i andra länder

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetUndervisnings- och kulturministeriet 26.2.2019 11.00
Pressmeddelande 123/2019
Ny utredning om stöd för kontinuerligt lärande i andra länder

En ny utredning granskar metoder för att reagera på omvälvningar i arbetslivet och utveckla strukturerna för kontinuerligt lärande i sådana högteknologiska länder som är relevanta som jämförelse för Finland. Enligt rapporten, som publicerades den 26 februari, främjas kontinuerligt lärande i andra länder bland annat genom åtgärdsprogram, reformer av utbildningsutbudet och genom finansiella incitament riktade till individer, till exempel utbildningssedlar.

I utredningen beskrivs metoder för att stödja kontinuerligt lärande i Danmark, Irland, Sydkorea, Nederländerna och Singapore. Finlands strukturer och metoder för att stödja kontinuerligt lärande behandlas inte. Studien har utarbetats med hjälp av forskningslitteratur och genom intervjuer och workshoppar med finländska och utländska experter.

Flera länder har utvecklat flerkanalsfinansiering och olika stödformer för individer i form av utbildningskonton och -sedlar. Utifrån en jämförelse av de olika systemen framförs rekommendationer enligt vilka man också i Finland kunde testa motsvarande finansieringsmodeller och stärka stödformerna för individer.

I de länder som studerats har kontinuerligt lärande understötts genom digitala innovationer, till exempel offentliga plattformar, eller genom ökat samarbete mellan arbetslivet och utbildningsarrangörer.

Andra länder har också stärkt den långsiktiga strategiska planeringen angående kontinuerligt lärande och utvecklat strukturer som stöder genomförandet. Utifrån utredningen rekommenderas att stödet för kontinuerligt lärande ska beaktas i den kommande reformen av den sociala tryggheten.

I referensländerna har det också använts olika former av skattemässiga incitament. I utredningen konstateras det att Finland borde utvärdera skatteavdrag i anslutning till studier med tanke på det kontinuerliga lärandet.

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018 (www.tietokayttoon.fi). Utredningen är utförd av Owal Group Oy i samarbete med 4Front Oy.

Ytterligare information: Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group Oy, tfn 050 530 4737, olli(at)owalgroup.com