Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

I ärenden som gäller ansökan om och redovisning för statsunderstöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, rekommenderar vi att ni i första hand använder er av vår elektroniska ärendehanteringstjänst.   Av anvisningarna om ansökan om understöd framgår ifall du kan ansöka om det via ärendehanteringstjänsten.

I tjänsten kan du

  • fylla i och skicka in din ansökan
  • komplettera ansökan
  • få beslut i ärendet
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisningen

Så här loggar du in i vår tjänst

Den som uträttar ärenden för en organisation loggar in i ärendehanteringstjänsten med Suomi.fi-identifiering med hjälp av en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

För att kunna använda tjänsten måste organisationen ha ett FO-nummer och KATSO-koder eller Suomi.fi-fullmakter. Katso-koden eller Suomi.fi-fullmakterna i ärendehanteringstjänsten garanterar att den person som bereder och sänder en ansökan om statsunderstöd har rätt att företräda organisationen.

Anvisning till organisationskunder för användning av ärendehanteringstjänsten

För att logga in behöver enskilda personer antingen en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

 

Ärendehanteringstjänsten fungerar bäst med följande webbläsare och versioner:

  • Internet Explorer (IE), version 11
  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare

Så här använder du dig av ärendehanteringstjänsten:

Fyller du i ansökan i ärendehanteringstjänsten under ansökningstiden. I tjänsten visas bara de  ansökningsomgångar som pågår som bäst. Du kan inte ansöka om understöd efter ansökningstidens slut.

Läs noga igenom annonsen om statsunderstöd på ministeriets webbsida samt anvisningarna och annat material som länkats till annonsen.

Logga in i tjänsten och fyll i ansökningsblanketten noggrant. Lägg till de bilagor som efterfrågas. Skicka in ansökan och bilagorna. Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång: du kan börja med att spara den som ett utkast och komplettera den ända tills du skickar iväg den.

I ärendehanteringstjänsten kan du se alla ansökningar som du håller på att fylla i och de som du redan har skickat in och därefter de beslut ministeriet fattat i respektive ärende. Via tjänsten kan du också söka ändring i beslut samt redovisa för hur understödet har använts.

 

Ansökan på pappersblankett

Du kan också ansöka om statsunderstöd med pappersblankett.

Ytterligare information om hur du ska gå till väga finns på ministeriets webbsidor i anslutning till annonsen om respektive understöd. 

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom bilagorna kan försvinna.

Besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Öppettider: mån–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehantering

Meddelande om datasekretess Läs om hur personuppgifter hanteras i ärendehanteringssystemet SALAMA (darium, elektroniskt arkiv, kundregister, ärendehanteringstjänst för understöd)
 
Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]