Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2020. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti, 2020

Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens licenser för e-material  för barn och unga  

Leena Aaltonen
Augusti, 2020

Specialunderstöd för anskaffning av bokbussar

Leena Aaltonen
September, 2020

Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter och försök som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet

Kirsi Kaunisharju
September, 2020 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
September, 2020 Understöd för sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
September, 2020 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2021 Mikko Cortés Téllez
September, 2020 Sport science research projects Samuli Rasila
September, 2020 Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande Tapani Sainio
Oktober, 2020 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur Olika föredragande
Oktober, 2020 Riksomfattande respektive regional utvecklingsuppgift för allmänna bibliotek, särskilda uppgifter för allmänna bibliotek, samnordisk bokbussverksamhet samt utvecklingen av verksamheten vid allmänna bibliotek   Leena Aaltonen
Oktober, 2020 Nationalbibliotekets tjänster för de allmänna biblioteken Leena Aaltonen
Oktober, 2020 Specialunderstöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Petra Heikkinen
Oktober, 2020 Allmänt understöd för hushållsrådgivningsorganisationers verksamhet Petra Heikkinen
Oktober, 2020 Allmänt understöd för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri Petra Heikkinen
September-november 2020 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2021 Marja N. Pulkkinen
September-november 2020 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
November, 2020 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)  Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd för verksamheten som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt för bildningsarbetet  för utlandsfinländare som Sofian kannatusyhdistys ry utför  Petra Heikkinen
November 2020 och
mars 2021
Träningsstipendier för idrottare Hannu Tolonen
November, 2020 Special transfers for sport science further research projects Samuli Rasila
November, 2020 Idrottsvetenskap: forskningssamfund och informationsförmedlingssammanslutningar Samuli Rasila
November, 2020 Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter Samuli Rasila
December, 2020 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet   Leena Aaltonen
December, 2020 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
December, 2020 Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer Hannu Tolonen
December, 2020 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
December, 2020 Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) Samuli Rasila
December, 2020 Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar Erja Metsäranta
December, 2020 Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa Erja Metsäranta
December, 2020 Statens extra idrottspension Hannu Tolonen
December, 2020 Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter Erja Metsäranta
Fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning Sami Niinimäki, olika föredragande
Fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion Olika föredragande
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
Januari, 2021 Stora motions- och idrottsevenemang Hannu Tolonen