Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2019. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understödet Ansvarspersonen på UKM
Januari, 2019 Främjande av dialogen mellan religioner Elina Anttila
Januari, 2019 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Elina Anttila
Februari, 2019 Specialunderstöd för främjande av kulturexport Kimmo Aulake
Februari, 2019 Försöks- och utvecklingsprojekt inom kultur Leena Laaksonen
Februari, 2019 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd Maija Lummepuro
April, 2019 (uppskattning) Specialunderstöd för utveckling av och försök med regional och kommunal konst- och kulturverksamhet (preliminär) Kirsi Kaunisharju
Februari, 2019 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
Februari, 2019 Förbättrande av tillgången till konst och kultur för barn och unga / barnkultur och grundläggande konstundervisning Iina Berden, Hanna Koskimies
Mars, 2019 Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens Laura Mäkelä
Mars, 2019 Specialunderstöd för informations-, utbildnings- eller utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala miljön Anna Vuopala
April, 2019 Understöd till museer för att täcka utställningsersättningar till konstnärer Petra Havu
April, 2019 Statsunderstöd för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens Mikko Cortés Tellez
April-Maj, 2019

Specialunderstöd för regionalt genomförande av de allmänna bibliotekens digitala projekt

Leena Aaltonen
Maj, 2019 Finansieringsplan för grundläggande renovering och för projekt för anläggning av kulturlokaler för åren 2020–2023 Tiina Eerikäinen
fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för det samarbete i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Kirsi Lähde
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för verksamhet inom ungdomssektorn på nationell nivå Viivi Pekkonen, Mikko Cortés Téllez
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Olika föredragande
fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion Olika föredragande