Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2021. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Januari, 2021 Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism Anne Mattero
Februari, 2021 Främjande av dialogen mellan religioner Hanna Kiiskinen
Februari, 2021 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd  Maija Lummepuro
Mars, 2021 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
Mars, 2021 Specialunderstöd för informations-, utbildnings- eller utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala miljön Anna Vuopala
Mars, 2021 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Hanna Kiiskinen
Mars, 2021 Specialunderstöd för främjande av kulturexport Kimmo Aulake
Mars, 2021 Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens Laura Mäkelä
Mars, 2021 Studier i rörelse-understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning Päivi Aalto-Nevalainen
Mars, 2021 Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Olika föredragande
April, 2021  Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter och försök som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
April, 2021  Träningsstipendier för idrottare Hannu Tolonen
Maj, 2021  Finansieringsplan för grundläggande renovering av kulturlokaler och anläggningsprojekt 2021–2024 Tiina Eerikäinen
fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för samarbetet i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Allmänna idrottsprojekt Olika föredragande
a