Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2020. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti, 2020 Specialunderstöd för anskaffning av bokbussar Leena Aaltonen
September, 2020 Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens licenser för e-material för barn och unga Leena Aaltonen
September, 2020 Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter och försök som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
September, 2020 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
September, 2020 Understöd för sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
September, 2020 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2021 Mikko Cortés Téllez
September, 2020 Sport science research projects Samuli Rasila
September, 2020 Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande Tapani Sainio
Oktober, 2020 Specialunderstöd till museer för att betala utställningsarvoden till konstnärer Petra Havu
Oktober, 2020 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur Olika föredragande
Oktober, 2020 Nationalbibliotekets tjänster för de allmänna biblioteken Leena Aaltonen
Oktober, 2020 Specialunderstöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Petra Heikkinen
Oktober, 2020 Allmänt understöd för hushållsrådgivningsorganisationers verksamhet Petra Heikkinen
Oktober, 2020 Allmänt understöd för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri Petra Heikkinen
Oktober, 2020 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamheten vid Finlands kulturinstitut
 
Sini Keinonen
Oktober, 2020 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, vänskapsföreningar Anne Mattero
November, 2020 Allmänt understöd för att främja barnkultur Iina Berden
November, 2020 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)  Petra Heikkinen
November, 2020 Allmänt understöd för verksamheten som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt för bildningsarbetet  för utlandsfinländare som Sofian kannatusyhdistys ry utför  Petra Heikkinen
November, 2020 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: kulturell verksamhet för utlandsfinländare eller finsk-ugriskt samarbete med Ryssland
 
Sini Keinonen, Maija Lummepuro
November 2020 och
mars 2021
Träningsstipendier för idrottare Hannu Tolonen
November, 2020 Special transfers for sport science further research projects Samuli Rasila
November, 2020 Idrottsvetenskap: forskningssamfund och informationsförmedlingssammanslutningar Samuli Rasila
November, 2020 Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter Samuli Rasila
November/December, 2020 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet   Leena Aaltonen
November/December, 2020 Riksomfattande respektive regional utvecklingsuppgift för allmänna bibliotek, särskilda uppgifter för allmänna bibliotek, samnordisk bokbussverksamhet samt utvecklingen av verksamheten vid allmänna bibliotek   Leena Aaltonen
November, 2020 Understöd för vissa specialmuseer
 
Mirva Mattila
November, 2020 Riksomfattande konst- och kulturfestivaler (bidrag som beviljas av ministeriet) Anne Mattero
November, 2020 Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism Anne Mattero
December, 2020 Understöd för renovering av föreningshus och upplysningsarbete via Finlands Hembygdsförbund Päivi Salonen
December, 2020 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2021 Marja N. Pulkkinen
December, 2020 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
December, 2020 NUOTTA-understöd för ungdomscentren Marja N. Pulkkinen
December, 2020 Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer Hannu Tolonen
December, 2020 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
December, 2020 Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) Samuli Rasila
December, 2020 Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar Erja Metsäranta
December, 2020 Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa Erja Metsäranta
December, 2020 Statens extra idrottspension Hannu Tolonen
December, 2020 Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter Erja Metsäranta
December, 2020 Statsunderstöd som beviljas enligt särskilda kriterier  
 
flera olika föredragande
 
December, 2020 Verksamhetsunderstöd till nationella konst- och kulturinstitutioner
 
Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
December, 2020 Statsunderstöd för lokalkostnader
 
Tiina Eerikäinen
December, 2020 Investeringsbidrag för anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler
 
Tiina Eerikäinen
December, 2020 För främjande av samisk konst och kultur
 
Katri Santtila
Fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning Sami Niinimäki, olika föredragande
Fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion Olika föredragande
Fortlöpande ansökan Allmänt projektstöd för konst och kultur  Olika föredragande
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
Januari, 2021 Stora motions- och idrottsevenemang Hannu Tolonen
Januari, 2021 Understöd för främjande av interreligiös dialog för 2021 Hanna Kiiskinen