Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2020. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Januar, 2020 Allmänt statsunderstöd för Karjalan Liitto, Kriittinen korkeakoulu och Sofia-opiston kannatusyhdistys Petra Heikkinen
Januar, 2020 Utveckling av ett gemensamt e-bibliotek för kommunerna Leena Aaltonen
Januar, 2020 Allmänt statsunderstöd för vissa kvinnoorganisationer Petra Heikkinen
Februari, 2020 Främjande av dialogen mellan religioner Elina Anttila
Februari, 2020 Specialunderstöd för främjande av kulturexport Kimmo Aulake
Februari, 2020 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd  Maija Lummepuro
Februari-Mars 2020

Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur

Iina Berden
Mars, 2020 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Elina Anttila
Mars, 2020 Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens Laura Mäkelä
Mars, 2020 Specialunderstöd för informations-, utbildnings- eller utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala miljön Anna Vuopala
Mars, 2020 Understöd till kompetenscentrum på ungdomsområdet som är berättigade till statsbidrag Emma Taipale
April, 2020 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
April, 2020 (uppskattning) Specialunderstöd för utveckling av och försök med regional och kommunal konst- och kulturverksamhet (preliminär) Kirsi Kaunisharju
Maj, 2020 Finansieringsplan för grundläggande renovering av kulturlokaler och anläggningsprojekt 2021–2024 Tiina Eerikäinen
Fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för samarbetet i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
Fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Olika föredragande
Fortlöpande ansökan Allmänna idrottsprojekt Olika föredragande