Hoppa till innehåll

Allmänbildande utbildning

Med allmänbildande utbildning avses utbildning som syftar till att ge allmänbildning, kunskaper och färdigheter som hjälper en att verka och delta i samhället.

Den allmänbildande utbildningen omfattar förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och andra icke-yrkesinriktade studier, t.ex. i läroanstalter för fritt bildningsarbete. Den omfattar även morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning. Till ämnesområdet hör också ärenden som gäller elev- och studerandevården. Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftningen och statsrådsbesluten som gäller den allmänbildande utbildningen samt styr verksamheten på förvaltningsområdet.

Söker du det här?

Utbildningsstyrelsen ger grunder för olika utbildningsformer och -områden samt för examina.

 

Se även

Finlands utbildningssystem

Finlands utbildningssystem

Finlands utbildningssystem kategoriseras enligt utbildningsnivåer. I allmänhet kan endast en person som avlagt studier på lägre stadiet studera inom högre utbildning, men det finns många sätt att framskrida i sina studier.

Utbildningssystemet och examina

Finland i PISA-undersökningen

Finland i PISA-undersökningen

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år.

PISA-undersökningen och resultaten

Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst

I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Vipunen

På andra webbplatser

Barnombudsmannen

EDU.fi: Invandrarutbildning

EDU.fi: Teman och mångsidig kompetens

EduCloud Alliance
ECA-standarden gör det lättare att producera, anskaffa och ta i bruk verktyg för digitalt lärande.

Finlands Kommunförbund: Bildning och kultur

MPASS.id
MPASS är en nationell autentiseringstjänst med hjälp av vilken elever och studerande kan använda olika tjänster med samma användarnamn.

Regionförvaltningsverken: Bildning och kultur

Suomi.fi: Undervisning och utbildning

Utbildningsstyrelsen: Fostran, utbildning och examina