Hoppa till innehåll

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning tillsatt

Undervisnings- och kulturministeriet 7.12.2017 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en delegation för utveckling av kollektiv förvaltning. Delegationens treårsperiod inleds den 10 december. Delegationen tillsattes för första gången. I lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som trädde i kraft i början av året, föreskrivs om tillsättandet av delegationen.

Enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt tillsätter statsrådet för viss tid en delegation som ska bestå av företrädare för de kollektiva förvaltningsorganisationerna, rättsinnehavarna, användarna och myndigheterna.

Delegationen har till uppgift att följa och bedöma utvecklingen av praxis i fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter. Delegationen ska därutöver främja iakttagandet av god praxis och lämna rekommendationer om tillvägagångssätten och branschnormerna. Att främja utnyttjandet av förfaranden för alternativ tvistlösning vid hantering av tvister som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning hör också till delegationens uppgifter. Delegationen ska även i övrigt bistå undervisnings- och kulturministeriet och Patent- och registerstyrelsen i ärenden som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning och av EU:s direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Delegationens medlemmar

(suppleant inom parentes)

Ordförande:

Upphovsrättsråd Viveca Still / Undervisnings- och kulturministeriet

(Regeringsråd Anna Vuopala)

Sekreterare:

Jurist Asko Metsola / Patent- och registerstyrelsen

(Jurist Ville Ruokonen)

Medlemmar:

Forskningschef Jarno Sukanen /  Konkurrens- och konsumentverket

(Forskare Milla Määttä)

Regeringssekreterare Paula Laine-Nordström / Arbets- och näringsministeriet

(Regeringssekreterare Mika Kotala)

Direktör Martti Kivistö / Teosto ry

(VD Pekka Sipilä / Musiikkikustantajat)

Vice VD Jukka-Pekka Timonen / Kopiosto ry

(Redaktör Anna-Liisa Haavikko / rättsinnehavare)

VD Elina Kuusikko / Finlands skådespelarförbund rf

(VD Anne Salomaa / Sanasto ry)

Jurist Anna Kuusi / Konstnärsgillet i Finland

(VD Tommi Nilsson / Kuvasto ry)

Styrelsemedlem Nina Laurio / Tuotos ry

(VD Jukka Helle / Solar Films Inc. Oy)

Musiker, skådespelareKaija Kärkinen / rättsinnehavare

(Direktör Tuomas Talonpoika / Gramex ry)

Ledande jurist Katri Olmo / Rundradion

(Jurist Mikko Tähkänen / Kyrkostyrelsen)

Jurist Kai Massa / Turism- Och Restaurangförbund rf

(Jurist Minna Aalto-Setälä / Centralhandelskammaren)

Jurist Pia Huhdanmäki / RadioMedia

(Jurist Minna Antila / Finlands kommunförbund)

Jurist Maria Rehbinder / Aalto-universitetet

(Jurist s Jussi Mäkinen / FiCom ry)

Jurist Pekka Heikkinen / Nationalbiblioteket

(Jurist Tuula Hämäläinen / Nationalgalleriet)

Mer information:

- direktör Jorma Waldén, UKM, tfn 02953 30338

- upphovsrättsråd Viveca Still, UKM, tfn 02953 30297

Se även

Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016)

UKM pressmeddelande 18.8.2016 Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt