Hoppa till innehåll

Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. ingången av 2018

Undervisnings- och kulturministeriet 8.12.2017 13.26
Pressmeddelande

Riksdagen harmåndagen den 8 december godkänt en ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. januari 2018. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande tio. 6700 familjer flyttas över till avgiftsfri småbarnspedagogik.

Klientavgifterna sänks med ungefär 71 miljoner euro. Ändringen innebär att omkring 6700 familjer flyttas över till avgiftsfri småbarnspedagogik. För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen betonar småbarnspedagogikens betydelse som en av de viktigaste delarna av vårt utbildningssystem. - Pedagogisk småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet har en positiv effekt på barnets uppväxt och utveckling. Småbarnspedagogiken jämnar ut de utgångspunkter barnen kommer ifrån och minskar på ett förebyggande sätt ojämlikhet, säger undervisningsministern.

- Sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken underlättar familjernas ekonomiska situation. De sänkta avgifterna höjer incitamenten för arbete, förbättrarfamiljernas ekonomiska situation och möjliggöra att fler barn deltar i småbarnspedagogiken.  

Uppskattningsvis 6 700 familjer, som tidigare betalade avgift, kommer att omfattas av den kostnadsfria småbarnspedagogiken. Alla familjers inkomstgränser höjs. När effekterna av flitfällorna minskar beräknas ungefär 4 200 personer få sysselsättning före 2021.

Klientavgifterna sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn. Avgiften för det andra barnet sjunker. Avgiften är högst 50 procent av avgiften för det första barnet, dvs. högst 145 euro.  Syskonrabatten för de följande barnen är fortfarande 80 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 58 euro.

Nedsättningen för det andra barnet riktar sig till alla de familjer som har minst två barn som deltar i småbarnspedagogik. Klientavgifterna sjunker för dessa familjer oberoende av deras inkomstnivå.

Avgifterna bestäms utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Även de inkomster som ska beaktas som grund för bestämmandet av avgiften förblir oförändrade.  Den högsta avgiften för småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden. Inte heller den lägsta avgiften ändras, dvs. avgifter under 27 euro tas inte ut. Lagen om klientavgifter reglerar maximiavgiften, kommunerna kan även besluta om lägre avgifter.

Lagändringen träden i kraft den 1 januari 2018.  

Exempel på ändringar
  barn i småbarnspedagogiken inkomster tot. 2200 e/mån inkomster tot. 3500 e/mån inkomster tot. 5000 e/mån
    tidigare avgift avgift efter
reformen
tidigare
avgift
avgift efter
reformen
tidigare
avgift
avgift efter
reformen

ensamstående

förälder

1 barn 33 e/mån 0 e/mån 182 e/mån 155 e/mån 290 e/mån 290 e/mån
2 barn 27 e/mån 0 e/mån 283 e/mån 137 e/mån 551 e/mån 378 e/mån

2 vårdnadshavare

1 barn 27 e/mån 0 e/mån 149 e/mån 91 e/mån 290 e/mån 252 e/mån
2 barn 0 e/mån 0 e/mån 217 e/mån 80 e/mån 443 e/mån 321 e/mån

Mer information:
 - ministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
 - regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 0295 3 30079
 - konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, tfn 0295 3 30386
 - specialsakkunnig Minna Launonen, tfn 0295 3 30520

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning