Hoppa till innehåll

Statens ungdomsråd och utvärderings- och understödskommissionen tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet 15.8.2019 13.18
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt statens ungdomsråd samt utvärderings- och understödskommissionen för ungdomsarbete. Verksamhetsperioderna på fyra år inleds för bägge den 1 september 2019.

Statens ungdomsråd är ett sakkunnigorgan för ungdomsarbete och -politik. Rådet har bl.a. som uppgift att behandla ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för unga samt bedöma konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder för de unga och för tjänster och funktioner riktade till unga, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken, producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden samt ge ministeriet utlåtanden om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Till ordförande för rådet utnämndes juris studerande Elisa Gebhard och till viceordförande studerande i samhällsvetenskaper Suvi Mäkeläinen och studerande Amanda Pasanen. Medlemmar är specialsakkunnig Mari Ahonen-Walker, generalsekreterare Viljami Haavisto, chef för ungdomsarbete Jenni Helenius, studerande Miihkali Härkönen, studerande Liina Isto, juris studerande Santeri Lohi, generalsekreterare Juuso Luomala, generalsekreterare Heikki Luoto, hälsocentralläkare Mirva Matikka, sakkunnig Reetta Pietikäinen, samhällspedagog Teemu Ruohonen, förbundsordförande Frida Sigfrids, organisationsfunktionär Tuomas Suihkonen, ordförande Elias Tenkanen och SVM Virva Viljanen.

Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i frågor som gäller understöd till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen kan inom sig tillsätta sektioner för beredningen av ärenden.

Utvärderings- och understödskommissionen ger årligen framställningar till ministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet samt ger utlåtanden till ministeriet om rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. På begäran av ministeriet utvärderar kommissionen också verksamheten i de organisationer som understöds.

Till ordförande för utvärderings- och understödskommissionen utnämndes riksdagsledamot Joonas Könttä och till viceordförande verksamhetsledare Laura Ylitalo. Medlemmar är översättare Tatu Ahponen, EM Milja Henttonen, landsbygdsföretagare Christoffer Ingo, kyrkoherde Riikka Reina, pol. kand. Mariam Rguibi, ledande konsult Eero Rämö och ledande sakkunnig Satu Ågren.

Undervisnings- och kulturministeriet utser generalsekreterare för såväl ungdomsrådet som för utvärderings- och understödskommissionen.

Upplysningar: överdirektör Esko Ranto, UKM, tfn 02953 30115

På andra webbplatser