Hoppa till innehåll

Statens idrottsråd tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet 22.8.2019 11.39
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte torsdagen den 22 augusti statens idrottsråd för en fyraårsperiod som inleds den 8 september 2019.

Rådet har bl.a. som uppgift att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde. Rådet har sektioner för beredning av ärenden.

Idrottsrådets medlemmar är personer som är förtrogna med idrottspolitik och med de olika områdena inom idrotten. De representerar olika samhällsuppfattningar, verksamhets- och samarbetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationer inom idrotten samt kommuner.

Ordförande:

Paavo Arhinmäki, riksdagsledamot
(suppleant Anneli Lehto, byggnadsingenjör)

Viceordföranden:

riksdagsledamot Marko Asell
(suppleant Petteri Lahti, chef för idrotts- och ungdomsenheten)

Pasi Kivisaari, riksdagsledamot
(suppleant Petteri Salmijärvi, chef för idrotts- och ungdomsväsendet)

Övriga medlemmar:

Sean Bergenheim, företagare
(suppleant Christel Björkstrand, generalsekreterare)

Ritva Elomaa, riksdagsledamot
(suppleant Oskar Viding)

Saara Hanhela, SVM
(suppleant Sara Saramäki, pol. kand.)

Timo Heinonen, riksdagsledamot
(suppleant  Sari Sarkomaa, riksdagsledamot)

Hanna Huumonen, SVK
(suppleant Marjukka Mattila, SVM)

Arttu-Petteri Klami, tänare
(suppleant Suvi Karhu)

Ismo Läntinen, tränare
(suppleant Matias Turkkila)

Sari Multala, riksdagsledamot
(suppleant Arto Satonen, riksdagsledamot)

Tuija Pohjola, idrottsråd
(suppleant Antti Kempas, idrottsdirektör)

Elina Sillanpää, GyL
(suppleant  Ari-Pekka Liukkonen, tävlingssimmare)

upplysningar: överdirektör Esko Ranto, tfn 02953 30115

På andra webbplatser