Hoppa till innehåll

Det nya upphovsrättsrådet tillsatt

Undervisnings- och kulturministeriet
4.10.2018 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt upphovsrättsrådet för verksamhetsperioden 15.10.2018 - 14.10.2021. Upphovsrättsrådet har som uppgift att bistå undervisnings- och kulturministeriet i behandlingen av ärenden som gäller upphovsrätt och att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen. Professor och juris doktor Marcus Norrgård fortsätter som rådets ordförande.

I rådet finns företrädare dels för de viktigaste innehavarna av de rättigheter som regleras i upphovsrättslagen, dels för användarna av skyddade objekt. Upphovsrättsrådets ordförande, vice ordförande och minst en annan medlem skall ha avlagt juris kandidatexamen, vara förtrogna med upphovsrätten och inte kunna anses företräda innehavare av rättigheter eller nyttjarna av skyddsobjekt.

Upphovsrättsrådets sammansättning (suppleant inom parentes):

Ordförande:

Professor, juris doktor Marcus Norrgård
(Professor, juris doktor Rainer Oesch)  

Viceordförande:

Juris doktor Ulla-Maija Mylly
(Juris doktor Anette Alén-Savikko)

Medlemmar:

Forskningschef Olli Pitkänen, medlem insatt i upphovsrätten
(Universitetslektor Rosa Maria Ballardini)

Chef för juridiska ärenden Lottaliina Pokkinen, föreställande konst
(Verksamhetschef Elina Kuusikko)

Verksamhetschef Anne Salomaa, litteratur
(Jurist Sanna Nikula, journalister)

Kompositör Aku Toivonen, kreativ tonkonst
(Arkitekt Marja Heikkilä-Kauppinen, byggnadskonst)

Advokat Mari Lampenius, bildkonst, fotografering, design
(Verksamhetschef Tommi Nilsson)

Verksamhetschef Antti Kotilainen, inspelnings- och musikförlagsbranschen
(Ledande jurist Juhani Ala-Hannula, inspelningsbranschen)

Direktör Martti Kivistö, samförvaltningsorganisationer för upphovsmän
(Verksamhetschef Valtteri Niiranen)

Head of Legal Ismo Huhtanen, mediebranschen
(Verksamhetschef Karola Baran, teater- och mediearbetare)

Medieregleringschef Timo Enroth, radio och tv
(Jurist Minna Aalto-Setälä, näringsverksamhet)

Upphovsrättsombud Maria Rehbinder, universitet, forskning och vetenskap
(Jurist Mia Weckman)

Jurist Tuula Hämäläinen, museibranschen
(Jurist Pekka Heikkinen, biblioteksbranschen)

IPR-sakkunnig Riikka Tähtivuori, industri
(Sakkunnig Albert Mäkelä, företagare)

Huvudjurist Jussi Mäkinen, informations- och kommunikationsteknik
(Jurist Asko Metsola)

Upplysningar: direktör Jorma Waldén, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30338

Upphovsrätt