Hoppa till innehåll

Ode - den nya tidens bibliotek öppnar på självständighetsdagsafton

Undervisnings- och kulturministeriet 30.11.2018 14.43
Pressmeddelande
Helsingfors centrumbibliotek Ode erbjuder ett öppet, offentligt urbant utrymme för alla. Bild: Arkkitehtitoimisto ALA

Helsingfors centrumbibliotek Ode öppnar sina dörrar för allmänheten den 5 december kl. 8, dagen före Finlands 101:a födelsedag. Det nya tidens bibliotek som ritats av Arkkitehtitoimisto ALA är ett ode för finsk bildning, jämlikhet och yttrandefrihet. Ode erbjuder ett öppet, offentligt urbant utrymme för alla på Medborgartorget, mittemot Riksdagshuset.

Centralbiblioteket Ode är en levande och funktionell mötesplats dit man förväntar 2,5 miljoner besökare per år. Ode erbjuder sina besökare en plats där man kan lära sig nytt och utveckla sin egen kunskapsbas mad att tillhandahålla information, faciliteter och senaste teknologi fritt tillgänglig för alla.

”Ode symboliserar de viktigaste värdena i vårt samhälle, som bildning, utbildning, jämlikhet och öppenhet. Att främja dessa värden är särskilt viktigt under denna tid som kännetecknas av osäkerhet. Ode förankrar oss i de främsta leden av demokratins försvarare”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

"Det offentliga bibliotekets berättelse är på samma gång berättelsen om Finland. I denna berättelse inleds nu Odes tid. Biblioteket - som en gåva till Finlands självständighet symboliserar det finländska bildningsidealet och återger vårt alldeles speciella förhållande till biblioteksväsendet”, beskriver Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Bibliotek och demokrati är starkt knutna till varandra. Enligt bibliotekslagen från 2017 främjar Ode livslångt lärande, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Demokratins betydelse återspeglas också i Odes läge mittemot Riksdagshuset.

"Ode ligger i hjärtat av Helsingfors och kring finns den moderna liberala demokratins institutioner: riksdagen, fri press, konst och museer", säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar. "Jag hoppas Ode bringar människor och institutioner samman och skapar ny interaktion och förståelse."

De offentliga bibliotekens ideologi omfattar också tanken om biblioteket som ett kulturcentrum, som erbjuder mångsidiga och innovativa tjänster utöver litteratur och tillförlitlig information. Detta återspeglas i Ode, som är både ett litteraturens hus och en mångsidig urban upplevelse. Förutom traditionella bibliotekstjänster innehåller Ode till exempel ett café, en restaurang, en biograf, konstverk, studior och en stadsverkstad.

Ode blir en del av Helsingfors stadsbiblioteks nätverk av 37 bibliotek, vilket garanterar att biblioteken finns i Helsingfors nära till hands. Ode är den nya tidens bibliotek och en pionjär inom bibliotekstjänster och fungerar som vägvisare för hela biblioteksvärlden. Till exempel har man på Ode utnyttjat den senaste robottekniken som frigör bibliotekspersonalen att arbeta med kunder. Tjänsterna utvecklas fortgående i samarbete med kunder och partners.

"Även om huset är klart kommer biblioteket själv aldrig att bli helt färdigt. Ode och dess tjänster kommer alltid att leva och utvecklas”, säger Odes direktör Anna-Maria Soininvaara.

Odes utrymmen slutförs och finjusteras ännu och vissa utrymmen kommer att vara tillgängliga för kunderna under de närmaste månaderna. Odes andra våning är stängd 7-27.12 och Kino Reginas verksamhet inleds början av året 2019.

Tre våningar, tre stämningar

Centrumbiblioteket Ode betjänar besökare från tidigt på morgon till sent på kvällen sju dagar i veckan. Nästan alla Odes utrymmen är öppna för allmänheten. Dess arkitektoniska koncept bygger på tanken att distribuera bibliotekets funktioner på tre olika typer av våningar, var och en med sin unika atmosfär.

Den första våningen är ett mångsidigt varierbart utrymme med högt tempo och med en rymlig entré som betjänar olika slags evenemang, där finns också bibliotekets infopunkt, bokåterlämningen och ett kafé. Biografen och allaktivitetssalen på denna våning kan flexibelt användas antingen som en utvidgad lobby eller för separata evenemang.

Ode är en plats för aktiviteter och inlärning. På andra våningen i Stadsverkstaden kan man skapa nytt och pimpa upp gammalt. Tillgängliga för alla att bruka finns ett brett utbud av redskap - allt från 3 D skrivare till overlockmaskiner samt laserskärare till etikettskrivare. På andra våningen finns också toppmoderna studior för både att spela och banda in musik, för att filma och att redigera. Dessutom erbjuder andra våningen utrymmen för studier och arbete.

På tredje våningen i Bokhimlen möts traditionell biblioteksmiljö och moderna bibliotekstjänster. Den tredje våningen bjuder in till att läsa, lära och att koppla av. Där finns över 100 000 verk att låna, ett kafé och nio levande träd. På barnens värld kan man fördjupa sig i berättelser eller leka fantasilekar. På Medborgarbalkongen som öppnar sig mot Riksdagshuset kan man under sommarmånaderna beundra Tölöviksparken och stadens centrum.

Ode är också ett partnerskapshus. Under samma tak finns Nationella audiovisuella institutets biograf Kino Regina, lekparken Loru, Helsingfors-Info, Stadsmiljösektorns gemenskapsutrymme Brygga och [email protected] som tillhandahålla information om EU. Kafé- och restaurangtjänsterna på första och tredje våningen tillhandahålls av Fazer. Verksamheten planeras i nära samarbete med grannarna i Tölöviksområdet, nämligen museet för nutidskonst Kiasma, Musikhuset och Sanomahuset.

På Ode kan man delta i mångsidiga olika evenemang och verkstäder, följa föreläsningar och inspireras av mediekonst. Yle Kulttuuri inleder Odes programsäsong med författardokumentärer som har premiärer 7.12 strax efter invigningen och Musikhusets Kohtaamisia-klubi besöker Ode 8.12. Under våren utlovas till exempel författarbesök och Harry Potter Book Night. Ode kommer också att vara en av DocPoint-festivalens mest centrala estrader.

Ode har skapats tillsammans

Ode har finansieras av Helsingfors stad och staten med en finansieringsandel på 30 miljoner euro. Den totala kostnaden är 98 miljoner euro. Ode har varit det självständiga Finlands hundraårsjubileumsårs mest betydelsefulla projekt och kan ses som Helsingfors stads och statens gåva till det hundraåriga Finland och Finlands folk.

För Odes huvud- och arkitektoniska planering har Arkkitehtitoimisto ALA ansvarat och byggnadsentreprenaden har YIT ansvarat för. Den öppna internationella arkitekttävlingen som utlystes i januari 2012 inbringade 544 förslag från hela världen. I november 2012 valdes sex förslag till tävlingens andra omgång, och i juni 2013 offentliggjordes Arkkitehtitoimisto ALA som vinnare med förslaget Käännös.

”Planen som vi gjorde för tävlingen svarade på stadsbornas drömmar med arkitektur som alla ville bygga. Skissen började obevekligt att bli en häpnadsväckande och väldigt förnuftig byggnad, och ingen ifrågasatte dess extraordinära egenskaper eftersom en större helhet blev till av dess delar. Enligt vår uppfattning motsvarar den färdiga byggnaden utmärkt tävlingsförslaget och den ursprungliga iden, och vi kan knappt vänta att se hur byggnaden tas i besittning av stadsborna”, säger Arkkitehtitoimisto ALA:s delägare Juho Grönholm, Antti Nousjoki och Samuli Woolston om Ode.

YIT började bygga centrumbiblioteket Ode i september 2015. Huset innehåller många originella och unika lösningar som kräver specialkunskap av byggaren, till exempel konstruktionen av de två stålbågar som byggnaden ligger på.

"Inga kompromisser har gjorts i Ode, utan man har strävat att troget följa arkitekternas planer”, säger Odes ansvariga arbetsledare Tero Seppänen, från YIT. "Ingen skapar dylika byggnader ensam, utan nyckeln till projektets framgång och lösningen på de olika utmaningarna har baserar på ett nära samarbetet mellan parterna. Det har varit underbart att leda en byggarbetsplats där branschens bästa yrkesfolk har arbetat. Vi överlåter resultatet av vår arbetsinsats till stadsbornas förfogande för kommande decennier med stor glädje.”

Ode är utformat genom att lyssna på och göra användarna delaktiga, på detta sätt har man försäkrat sig om att stadsbornas önskemål och behov har beaktats på bästa möjliga sätt. År 2012 samlades hundratals av stadsbornas biblioteksdrömmar in, och med hjälp av deltagande budgetering fick helsingforsarna distribuera medel till centrumbibliotekets utvecklingsprojekt. Olika kundpaneler och utvecklingssamfund har under åren erbjudit användarperspektiv till planeringen av Ode. De framtida användarna har tillfrågats om till exempel Odes sittmöbler och tidningssamlingar. Också bibliotekets namn är vald genom en öppen namntävling. Nu öppnas Ode som är stadsbornas hus.

Odes öppningsceremonin

Ode öppnar sina dörrar för första gången för allmänheten på självständighetsdagsafton den 5 december. Öppningsceremonin fortsätter på självständighetsdagen den 6 december och då är programmet avsett speciellt för familjer. Invigningsprogrammet. Odes öppning kan följas 5.12 som direkt webbsändning på adressen www.helsinkikanava.fi.

Tilläggsinfo:

Anna-Maria Soininvaara, Odes direktör, [email protected], tfn 050 4345979
Marjo Haatainen, Kommunikationsspecialist, [email protected], tfn 050 3828150

Bibliotek Kultur Sampo Terho