Hoppa till innehåll

Utredning om växelverkan mellan regionstäder och högskoleutbildning inleds

Undervisnings- och kulturministeriet
5.1.2021 11.08 | Publicerad på svenska 5.1.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande
Hanna Kosonen.

Undervisnings- och kulturministeriet inleder en utredning om högskoleutbildningens växelverkan med regionstäder och arbetsgivare i dessa. I utredningen granskas med vilka mekanismer regionstädernas livskraft och förnyelsen av näringarna upprätthålls. Riksdagsledamot Hanna Kosonen har utnämnts till utredare.

Utredningen ska beskriva nuläget i fråga om konsekvenserna av yrkeshögskolornas och universitetens verksamhet i regionstäderna samt lägga fram förslag för att effektivisera växelverkan. Utredaren ska höra intressentgrupper som är centrala med tanke på utredningens teman. Utredaren stöds av en styrgrupp. Utredaren överlämnar sin rapport till undervisnings- och kulturministeriet senast den 31 mars 2021.

Utredningen stöder genomförandet av regeringsprogrammet som syftar till att stöda regionstädernas livskraft samt möjligheterna till liv och företagande på ett mångsidigt sätt i hela Finland. Det finns 56 regionstäder i Finland. I dem finns närmare en miljon finländare och över 70 000 företag.

Regionstadsutredningen stöder också genomförandet av den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovationer. Färdplanen har som mål att utveckla yrkesutbildningens, högskolornas och forskningsinstitutens utbud av gemensamma FUI-tjänster för företag samt att öka dialogen mellan ministerierna och de regionala aktörerna i syfte att dra upp riktlinjer för FUI-åtgärderna.

Mer information

Undervisningsråd Jukka Haapamäki, p. 0295 330 088