Hoppa till innehåll

Utlysning av 40 miljoner euro för småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning för att jämna ut effekterna av coronaepidemin

Undervisnings- och kulturministeriet
3.6.2021 12.47 | Publicerad på svenska 3.6.2021 kl. 13.58
Pressmeddelande
Lapsia piirissä päiväkodissa

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ansökan om statsunderstöd för att korrigera bristerna i inlärning och välbefinnande som coronaepidemin gett upphov till. Utlysningen gäller sammanlagt 40 miljoner euro.

Coronaepidemin har allvarligt skadat förutsättningarna för många barns lärande, utveckling och välbefinnande. Situationen har försämrats för barn som redan tidigare varit i utsatt ställning. Behovet av stöd och stödundervisning har också ökat bland barn och elever som inte tidigare haft behov av stöd eller problem med skolgången.  

- Skillnaderna mellan barn och unga ifråga om inlärning och välbefinnande har ökat oroväckande under coronatiden. Vi har inlett resoluta åtgärder för att rätta till den inlärningsskuld som krisen gett upphov till,  så att epidemin inte längre ska dröja sig kvar som något som förmörkar livet för våra barn och unga, konstaterar undervisningsminister Jussi Saramo.

Ett särskilt mål med statsunderstödet är att säkerställa förutsättningarna för att stödja lärandet och utvecklingen hos barn och elever i svagare ställning, barn och unga som har ett främmande språk som modersmål, invandrarbakgrund eller som omfattas av särskilt och intensifierat stöd. Dessutom riktas stödet till sådana barn och unga för vilka risken för utslagning särskilt har ökat på grund av den utdragna  coronaepidemin, och för att förebygga skolfrånvaro och att skolgången avbryts.

För småbarnspedagogiken gäller utlysningen kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata serviceproducenter i sin ansökan. 

För förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen gäller utlysningen kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Övningsskolorna kan kontakta kommunen, och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan.

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i den tredje tilläggsbudgeten för 2021.

Ansökningstiden går ut den 6 augusti 2021. Avsikten är att fatta besluten under augusti månad.

Utlysning 

Mer information:

  • Småbarnspedagogik: Specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 0295 330160 
  • Förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Undervisningsrådet Mika Puukko, tfn 0295 330032  och projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330216