Hoppa till innehåll

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för IBO som har hand om IB-programmen

Undervisnings- och kulturministeriet
3.3.2021 12.06 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 9.27
Pressmeddelande

Heinonen börjar i sitt nya uppdrag den 1 maj 2021. Heinonen har arbetat som Utbildningsstyrelsens generaldirektör sedan år 2016 och hans tidsbundna ämbetsperiod på 5 år skulle ha upphört den 14 oktober 2021.

International Baccalaureate Organization (IBO) är en internationell organisation som grundades 1968 och som har hand om IB-examen och IB-utbildningsprogram för barn och unga mellan 3 och 19 år. I IB-programmen deltar för närvarande fler än 1,4 miljoner elever och studerande i över 5 300 skolor i 158 länder.  

- Utnämningen till generaldirektör för IB-organisationen är en fin utmaning på ett personligt plan, men också ett bevis på uppskattning för det finländska kunnandet om utbildning. Valet visar att det finländska kunnandet om utbildning uppskattas internationellt, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Under Heinonens ämbetsperiod gick Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO samman år 2017 och bildade ett nytt ämbetsverk, vars kärnuppgift är att utveckla undervisningen och utbildningen samt främja internationaliseringen. Till ämbetsverket sammanslöts även studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering, som lyder under Utbildningsstyrelsen som fristående enheter. 

- Utbildningsstyrelsen som under min ämbetsperiod som generaldirektör blivit till genom sammanslagningen av två ämbetsverk har hittat sin form som en kundorienterad utvecklingsorganisation som lever med sin tid och som har ett mervärde på samhällsnivå. Därtill har också samarbetet mellan de tre fristående myndigheterna fungerat bra. Det har varit en glädje att leda denna helhet, säger Heinonen.

Som Heinonens ställföreträdare innan en ny generaldirektör utses fungerar direktör Samu Seitsalo. Seitsalo är direktör för Utbildningsstyrelsens huvudfunktion Effekt och koordinering av internationella ärenden. Den tidsbundna tjänsten som ny generaldirektör lediganslås vecka 10. En ny generaldirektör utnämns av statsrådet på förslag av undervisningsministern.

- Jag riktar ett varmt tack till Olli-Pekka Heinonen för samarbetet kring de stora utvecklingsprojekten inom utbildningspolitiken och kring hanteringen av coronapandemin, säger undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets meddelande

Ytterligare information:
- Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen, intervjuförfrågningar riktas till mediajouren: [email protected] eller tfn 0295 331 703
- Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029533 0182, [email protected]
- IBO-organisationen: [email protected]