Hoppa till innehåll

Uppföljningen av hur högskolestuderandenas studier framskrider lindras temporärt

Undervisnings- och kulturministeriet
20.8.2020 13.31
Pressmeddelande

Statsrådets förordning om studiestöd ändras temporärt. Hösten 2020 lindras kravet på studieprestationer för läsåret 2019–2020 vid uppföljningen av hur högskolestuderandenas studier framskrider.

Under våren 2020 kan högskolestuderandenas studier tillfälligt ha framskridit långsammare och antalet studieprestationer ha blivit mindre än planerat på grund av begränsningarna till följd av covid-19-epidemin och de exceptionella undervisningsarrangemangen.

Vid uppföljningen av studiernas framskridande som görs på hösten beaktas alla studieprestationer hos den studerande, men antalet studieprestationer granskas i förhållande till ett sådant antal stödmånader som är två månader lägre än det antal stödmånader som den studerande använt under uppföljningsåret. Lindringen görs som en engångsföreteelse i uppföljningen år 2020.

Ändringen beräknas minska antalet onödiga begäranden om utredning som gäller uppföljningen av studiernas framskridande och antalet utredningar i anknytning till detta under hösten 2020.

Förordningen träder i kraft den 1 september 2020 och gäller till den 31 juli 2021.

Mer information 

Antti Randell, regeringsråd, tfn 0295 330 173

Andra webbplatser