Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet tryggar kulturevenemang med över 7 miljoner euro  

Undervisnings- och kulturministeriet
5.10.2020 16.37 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 12.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat över sju miljoner euro i understöd för kulturevenemang som ställts in eller som genomförs i mindre skala än beräknat på grund av coronavirusrestriktionerna. Syftet med stödet är att bevara förutsättningarna att fortsätta verksamheten trots de exceptionella omständigheterna i fråga om sammanslutningar och stiftelser som ordnar konst- och kulturevenemang. 

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut sammanlagt 7 157 000 euro i coronaunderstöd till arrangörer av sommarens kulturevenemang. Arrangörerna får stöd för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet trots de förluster som coronaläget orsakar och förbereda sig på att ordna evenemang nästa år. Stöd beviljades till sammanlagt etthundra sökande.

– Coronaepidemin har drabbat kulturaktörerna hårt. Därför är det viktigt att man i årets tilläggsbudget har kunnat anvisa tilläggsstöd till kultur och konst, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Understödet är avsett för verksamheten hos sammanslutningar och stiftelser vars kulturevenemang ställts in eller genomförts i mindre skala än beräknat på grund av coronavirusläget under perioden 1.6–31.8.2020. Understöd beviljades sammanslutningar med rättsförmåga som ordnar konst- och kulturevenemang i Finland på ett etablerat och regelbundet sätt.  

– Många evenemang har genomförts i mindre skala än väntat, flyttats eller ställts in helt och hållet. Å andra sidan har man varit kreativ inom branschen och det har uppstått nyskapande initiativ för att ersätta bortfallet av kulturevenemang. Jag anser att de nya affärsmodellerna, t.ex. virtuella live-uppträdanden, bör vidareutvecklas. Evenemangen kan få en mycket större publik om de kan följas på olika håll i Finland eller utomlands.

Understöd söktes av ministeriet till ett belopp på ca 12 miljoner euro antingen som tilläggsfinansiering för verksamheten eller som specialunderstöd, dvs. projektfinansiering. Många av sökandena har fått allmänt understöd för sin etablerade verksamhet antingen av undervisnings- och kulturministeriet eller av Centret för konstfrämjande. I ansökningarna om specialunderstöd framhävdes aktörsfältets omfattning och mångfald. Vid beslut om understöden har man bland annat beaktat de inkomstbortfall och besparingar som coronapandemin medfört för sökandena samt de åtgärder som behövs för att förbättra verksamhetsförutsättningarna.

Mer information: Tiina-Kaisa Haanpää, sakkunnig, tfn 0295 330 075

Annika Saarikko Kultur