Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet bereder åtgärder för att stöda barns och ungas välbefinnande och funktionsförmåga

Undervisnings- och kulturministeriet
25.1.2021 18.34 | Publicerad på svenska 26.1.2021 kl. 15.51
Pressmeddelande

Vid sina förhandlingar den 25 januari drog regeringen upp riktlinjer för uppdatering av hybridstrategin för bekämpning av coronaviruset och för åtgärder för att bromsa spridningen av den nya virusvarianten som smittar lättare. Som ett led i uppdateringen av hybridstrategin meddelade regeringen som riktlinje att undervisnings- och kulturministeriet ska utreda och bereda åtgärder för att minimera den långvariga coronapandemins negativa effekter på barns och ungas välbefinnande och funktionsförmåga.

– Inte heller under coronavirusepidemin har vi möjlighet att kompromissa i fråga om barns och ungas möjligheter att lära sig. Distansundervisning försätter en del av barnen och de unga i en sårbar ställning om det inte finns tillräckligt stöd för lärandet och vardagen hemma. Därför är en övergång till distansundervisning i fråga om grundskolans övre årskurser en sistahandsåtgärd i den nya strategin och kan tas i bruk endast om man redan har beslutat att utnyttja de övriga åtgärder som lagstiftningen om smittsamma sjukdomar möjliggör, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

– Avbrottet i fritidsverksamheten har haft betydande konsekvenser för barns och ungas välbefinnande och sociala relationer. Jag anser att det är viktigt att regeringen söker metoder för att stegvis och tryggt kunna återuppta hobbyerna. Vid undervisnings- och kulturministeriet fortsätter vi att utveckla en modell för trygg fritidsverksamhet i samarbete med aktörerna inom vår sektor, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Under de kommande veckorna genomför undervisnings- och kulturministeriet beredningen med snabb tidtabell i samarbete med intressentgrupperna.

Mer information:
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295330182
specialmedarbetare Dan Koivulaakso, tfn 044 506 6613
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201

Statsrådets pressmeddelande 25.1.2021: Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin

Lisätty 26.1.2021: Valtioneuvoston periaatepäätös COVID 19- epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä

Annika Saarikko Idrott Jussi Saramo Kultur Unga Utbildning