Hoppa till innehåll

Understöd kan sökas för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Undervisnings- och kulturministeriet
3.2.2021 9.04
Nyhet
Bild: Pasi Markkanen/Finland Promotion Board

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism. Med understödet främjas målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som handlar om att öka antalet arbetsplatser inom de kreativa branscherna genom att stärka kulturturismen, till exempel vid världsarvsobjekt. Ansökningstiden går ut den 10 mars 2021.

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt i anslutning till Finlands världsarvsobjekt, muséer och andra betydande kulturobjekt, konst- och kulturfestivaler samt annan konstnärlig verksamhet och kulturverksamhet. Projekten kan ha att göra med till exempel utvecklande och förnyande av tjänster, marknadsföring, förbättring av informationsunderlaget och verksamhet som stöder hållbar turism.

Understödet ska stöda utvecklingen av den regionala samordningen och de internationella nätverken och europeiska kulturvägarna, särskilt Europarådets kulturvägssamarbete.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst tre miljoner euro för understöden.

Understödet stöder målen för hållbar utveckling och förnyande i Finlands turismstrategi 2020–2028 och målen i programmet för hållbar utveckling i Agenda 2030, till exempel stödande av turism som gynnar den lokala kulturen och lokala produkter samt skapar arbetsplatser.

Mer information om understödet finns i undervisnings- och kulturministeriets utlysning.

Mer information: Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30206

Mer om detta tema