Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar

Understödet är avsett för

  • konst- och kulturfestivalverksamhet som ordnas i form av allmännyttig verksamhet
  • konst- och festivalverksamhet som ordnas enligt företagsekonomiska principer, om sökandens omsättning, moms inbegripet, uppgick till högst 150 000 euro 2019  samt
  • professionell sommarteaterverksamhet eller sommarteaterverksamhet som åtminstone delvis sysselsätter yrkesutbildade personer inom konst

som har försvårats eller förhindrats på grund av begränsningar och rekommendationer till följd av coronapandemin 1.1–30.9.2021

För understöd till konst- och kulturfestivaler kan användas sammanlagt högst cirka 7,5 miljoner euro och för professionell sommarteaterverksamhet cirka 1 miljon euro samt cirka 0,5 miljoner euro för sommarteaterverksamhet på amatörnivå, om aktören också sysselsätter yrkesutbildade inom konst. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Vid ansökan om statsunderstöd förbinder sig arrangören av en konst- och kulturfestival eller ett sommarteaterevenemang att iaktta gällande anvisningar, bestämmelser och myndighetsföreskrifter för att förhindra spridningen av COVID-19-pandemin.

Ansökningstiden inleds den 24 maj 2021 och avslutas den 22 juni 2021 kl. 16.15. Ansökningar som inkommit efter att ansökningstiden gått ut kan inte beaktas.

Lämna inte ansökan till den sista ansökningsdagen den 22 juni 2021.  Det lönar sig för de sökande samfunden att i god tid försäkra sig om att samfundets ärendefullmakter är i sin ordning eftersom det endast är möjligt att skicka in ansökan med de ärendefullmakter som behövs. I e-tjänsten ska också nödvändiga obligatoriska uppgifter om samfundet matas in innan ansökan kan skickas in (mer information i bruksanvisningen i e-tjänsten).

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Anne Mattero, tfn 02953 30313 (konst- och kulturfestivaler)
konsultativ tjänsteman Iina Berden, tfn 02953 30069 (barnkulturfestivaler)
kulturråd Laura Mäkelä, tfn 02953 30222 (filmfestivaler)
kulturråd Tapani Sainio, tfn 02953 30336 (sommarteatrar)
 

Mer information om att ansöka om understöd:

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd PDF 488kB.

Ministeriet hinner inte nödvändigtvis svara på förfrågningar som skickats per e-post innan ansökningstiden går ut.