Hoppa till innehåll

Tutorlärare till alla skolor i Finland – statsunderstöd för 2017 kan nu sökas

Undervisnings- och kulturministeriet
12.9.2017 14.51
Pressmeddelande
Foto: Riku Isohella/ Velhot Photography Oy/ Finland Promotion Board

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning samt regional koordinering. Syftet är att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna. Av regeringens spetsprojektsatsningar har år 2017 sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats i understöd för utveckling av grundskolan. Understödet kan sökas av utbildningsanordnare. Avsikten med understödet är att utvidga tutorlärarverksamheten till att täcka hela Finland och att få med nya aktörer i verksamheten.

 – Modellen med tutorlärare erbjuder en fin möjlighet att stödja införandet av de nya läroplanerna med hjälp av kollegialt stöd. Alla lärare i Finland ska kunna få stöd för att utveckla sitt arbete. Därför är understödet i år avsett särskilt för att utvidga tutorlärarverksamheten så mycket som möjligt. Vi vill ha alla skolor med, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Statsunderstöd beviljas för att utveckla tutorlärarnas kompetens och för att utveckla och sprida tutorverksamheten. Tutorverksamheten främjar digitaliseringen och utvecklingen av en verksamhetskultur som präglas av gemenskap samt spridningen av kunskap i regionerna så att alla i hela landet erbjuds jämlika möjligheter.

Ökat regionalt stöd och samarbete

Specialunderstödet gör det möjligt för utbildningsanordnarna att bredda och stärka den tutorlärarverksamhet som inleddes hösten 2016. Avsikten är också att öka antalet kommuner som deltar i verksamheten. I det andra skedet är syftet med understödet att främja och utveckla tutorverksamheten på regional nivå. Kommuner och utbildningsanordnare som har en gedigen erfarenhet av tutorverksamhet kan ansöka om att bli koordinatorer.

 – Tutornätverket erbjuder en möjlighet att utveckla kompetensen i de olika regionerna och att lära sig och göra saker tillsammans. Genom tutorverksamheten kan alla skolor i Finland utveckla sin verksamhet, konstaterar Jorma Kauppinen, direktör för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen.

Avsikten är att koordinatorerna aktivt strävar efter att få med kommuner och andra utbildningsanordnare som har svårt att ensamma utveckla och genomföra tutorverksamhet. Koordinatorernas uppgift är att stödja övriga kommuner i regionen och att utveckla tutorlärarverksamheten genom nätverk.

Understöd för att sprida tutorlärarverksamhet till de finländska skolorna beviljas åren 2016–2018 till ett belopp av sammanlagt 23 miljoner euro. År 2016 delades 7,5 miljoner euro ut i understöd till ca 250 kommuner och 40 andra utbildningsanordnare. Nästan 80 procent av kommunerna kom med i verksamheten redan i det första skedet.
 

Ytterligare information: 

- undervisningsrådet Ulla Laine, UBS, tfn 0295 3 31597
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, UKM, tfn 045 129 6812
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, UKM, tfn 0295 3 30258
- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, UKM, programmet Den nya grundskolan, tfn 0295 3 30134
- projektchef Pauliina Kupila, UKM, programmet Den nya grundskolan, [email protected]
- undervisningsrådet Kristian Smedlund, UKM, tfn 0295 3 31286 (svenskspråkig utbildning)

_ _ _

Programmet Den nya grundskolan är ett av regeringens spetsprojekt. Programmet, vars mål är att förnya grundskolan, understöds med sammanlagt 90 miljoner euro åren 2016–2018. Utöver understödet för tutorlärarverksamhet beviljas 20 miljoner euro för bland annat skolornas försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet. De största satsningarna riktas mot utveckling av lärarutbildningen och lärarnas fortbildning. För lärarnas kompetensutveckling anvisas sammanlagt över 60 miljoner euro under tre års tid.
_ _ _

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning spetsprojekt