Hoppa till innehåll

Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet

Understöd beviljas för teckenspråkiga bibliotekets verksamhet.

Understödets syfte är att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kultur.

Understödet är ett riktat allmänt understöd.

Ansökningstiden börjar den 9 november 2020 och går ut den 11 december 2020 klockan 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt 220 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i februari-mars 2021.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Bibliotek

Ytterligare information

Leena Aaltonen, Kulturråd    
UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen,ansvarsområdet för konst och kulturarv 

tfn 02953 30344, [email protected]

 I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod