Hoppa till innehåll

Finland går med i Europeiska kulturarvsmärket

Undervisnings- och kulturministeriet
28.11.2018 14.30 | Publicerad på svenska 28.11.2018 kl. 14.31
Pressmeddelande
År 1906 blev Finland det första landet i Europa som införde allmän och lika rösträtt. På bilden röstar man i riksdagsvalet år 1929. Bild: Museiverket Bildsamlingar.

Finland ansluter sig till Europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label). Märket kan delas ut till objekt i EU som haft en viktig betydelse för Europas historia, kultur och integration.

- Europeiska kulturarvsmärket är ett initiativ som drivs av Europeiska unionen. Syftet med märket är att öka de europeiska medborgarnas kunskap om Europas historia och om det mångfaldiga kulturarvet, säger kulturminister Sampo Terho.

Anslutningen till det europeiska kulturarvsmärket ger enligt Terho kontinuitet till Europaåret för kulturarv som närmar sig sitt slutskede. - Finland kommer även i fortsättningen att aktivt delta i diskussionen om vad det europeiska kulturarvet är, fortsätter Terho.

Genom att dela ut märket vill man öka respekten för kulturarvet, stärka de europeiska kulturobjektens betydelse och göra dem bättre kända. Märket kan delas ut till minnesmärken, natur- eller stadsobjekt, kulturlandskap, historiska platser och kulturprodukter och -föremål. Det kan också delas ut till immateriellt kulturarv kopplat till en viss plats.

En jury bestående av oberoende experter beslutar vilka objekt som får märket och medlemsländerna kan föreslå mottagare till juryn. Varje medlemsstat kan vart annat år föreslå högst två objekt.

Europeiska kulturarvsmärket

Kommissionen delade ut de första märkena år 2014. Tills vidare har 38 objekt tilldelats märket och förteckningen växer varje år. Av unionens 28 medlemsländer är det fyra som tills vidare inte deltar i initiativet.

Märket är bestående, men för att behålla det ska objekten iaktta kriterierna för beviljande av märket. Märket kostar ingenting och EU finansierar inte objekten som fått märket.

Objekten som fått märket är mycket varierande. Bland dem finns bl.a. varvet i Gdańsk, ett dokument från 1867 som förbjuder dödsstraffet som förvaras i nationalarkivet i Portugal och partisansjukhuset Franja i de slovenska bergen.

Mer information: kulturrådet Päivi Salonen, UKM, tfn 02953 30281

Andra webbplatser

Kultur Sampo Terho