Hoppa till innehåll

Finlands Akademi får styrelse och vetenskapliga forskningsråd

Undervisnings- och kulturministeriet 20.6.2018 13.43 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 14.42
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte onsdagen den 20 juni Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd för perioden 1.1.2019 - 31.12.2021.

Ordförande för styrelsen är professor Johanna Myllyharju från Uleåborgs universitet.

Medlemmar i styrelsen är professor Martti Kauranen (Tammerfors tekniska universitet), professor Heikki Kröger (Östra Finlands universitet), professor Erika Löfström (Helsingfors universitet), forskningschef, professor Per Mickwitz (Finlands miljöcentral) och teknologichef, docent Marita Niemelä (Neste Engineering Solutions).

Finlands Akademis styrelse beslutar bl.a. om verksamhets- och ekonomiska planer, samordningen av det arbete som utförs av de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur, samt om främjande av forskningsområden inom de vetenskapliga forskningsråden.

Ordföranden och medlemmar i de vetenskapliga forskningsråden(1.1.2019-31.12.2021):

Ordförande för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö är professor Ursula Schwab vid Östra Finlands universitet. Medlemmar är forskningsprofessor Juha Hiedanpää (Naturresursinstitutet), professor Esa Korpi (Helsingfors universitet), forskningsprofessor Kristiina Kruus (VTT), professor Jussi Kukkonen (Jyväskylä universitet), professor Heli Peltola (Östra Finlands universitet), professor Timo Peltomäki (Tammerfors universitet), forskningsprofessor Markus Perola (Institutet för hälsa och välfärd), professor Mika Rämet (Uleåborgs universitet), forskningschef, professor Tiina Sarjakoski (Lantmäteriverket), professor Maritta Välimäki (Åbo universitet)

Ordförande för forskningsrådet för kultur och samhälle är professor Sami Pihlström vid Helsingfors universitet. Medlemmar är professor Päivi Atjonen (Östra Finlands universitet), professor Kirsimarja Blomqvist (Villmanstrands tekniska universitet), professor Juha Hämäläinen (Östra Finlands universitet), professor Patrik Jern (Åbo Akademi), professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet), professor Erkki Karvonen (Uleåborgs universitet), professor Petri Kuoppamäki (Aalto-universitetet), professor Tuire Kuusi (Konstuniversitetet), professor Päivi Lappalainen (Åbo universitet)  och universitetslektor Kia Lindroos (Jyväskylä universitet).

Ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik är professor Reko Leino vid Åbo Akademi. Medlemmar är professor Seppo Hassi (Vasa universitet), professor Tanja Kallio (Aalto-universitetet), professor Jorma Keskinen (Tammerfors tekniska universitet), direktör Heidi Kuusniemi (Vasa universitet), professor Raine Mäntysalo (Aalto-universitetet), direktör Leena Paavilainen (Naturresursinstitutet), professor Petriina Paturi (Åbo universitet), professor Petri Pellikka (Helsingfors universitet) och professor Minnamari Vippola (Tammerfors tekniska universitet) och professor Antti Ylä-Jääski (Aalto-universitet).

Forskningsrådens uppgift är att bevilja finansiering för den vetenskapliga forskningen och för utveckling och nyttiggörande av forskningsförutsättningarna samt att följa upp finansieringens genomslagskraft och resultat.

Mer information: konsultativt vetenskapsråd, gruppens chef Erja Heikkinen (UKM), tfn 02953 30101 och undervisningsråd Eeva Kaunismaa (UKM),  02953 30226