Hoppa till innehåll

Utkastet till proposition om återinförande av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 16.7.2019 12.29 | Publicerad på svenska 18.7.2019 kl. 11.16
Pressmeddelande
Lapset pukeutuvat päiväkodin eteisessä.

Undervisnings- och kultur- ministeriet bereder en lagändring i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering, där det sägs att ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs”. Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition kan lämnas till Utlåtande.fi senast den 22 augusti 2019.

Begränsningen av rätten till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan har varit i kraft sedan den 1 augusti 2016. Innan dess hade alla barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik, och rätten var inte begränsad. Begränsningen grundade sig på regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och syftet med den var inbesparingar.

I propositionen som är på remiss föreslås att lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras. Genom den föreslagna ändringen av lagen om småbarnspedagogik återinförs barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik på heltid. Motsvarande förändring föreslås även i den reglering som gäller stödet för privat vård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

- Barn behöver högklassig och heltäckande småbarnspedagogik samt jämnårigt sällskap oavsett om föräldrarna har jobb eller inte. Att återställa den subjektiva rätten är ett viktigt led i arbetet för att höja kvaliteten på småbarnspedagogiken och öka jämlikheten, säger undervisningsminister Li Andersson.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Den föreslagna ändringen medför en höjning av statsandelarna för basservicen (moment 28.90.30). Statsandelarna för 2020 höjs enligt förslaget med 7,1 miljoner euro, vilket motsvarar ca 5/12 av de totala kostnaderna , och från och med år 2021 med 17 miljoner euro. Eftersom det handlar om en ny uppgift för kommunerna, kommer statsandelarna att täcka kostnaderna till 100 procent.

Utlåtandena bör lämnas in senast den 22 augusti 2019 i tjänsten utlåtande.fi.

Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Niina Jurva, specialmedarbetare, [email protected], tfn +358 504779417

Najat Ouakrim-Soivio, undervisningsråd, [email protected], tfn +358 295 330119

Aija Rinkinen, undervisningsråd, [email protected], tfn +358295 330 360 (på plats från 22.7.>)

Li Andersson OKM023:00/2019 Småbarnspedagogik