Hoppa till innehåll

Studentexamensproven våren 2021 ordnas på ett hälsosäkert sätt

Undervisnings- och kulturministeriet
25.2.2021 18.19 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 18.23
Pressmeddelande
Nainen kirjoittaa ruutuvihkoon

Proven för studentexamen våren 2021 ordnas i gymnasierna 16.3 –7.4. med beaktande av hälsosäkerheten. Examen ordnas i gymnasierna också under gymnasiernas distansundervisning.

Gymnasierna har förberett sig på att genomföra examen på ett hälsosäkert sätt i enlighet med Studentexamensnämndens anvisningar. Nämnden informerar vid behov gymnasierna om situationens utveckling per e-post och på webbplatsen för koronainformation.

Det rekommenderas att de examinander som deltar i studentexamensproven våren 2021 undviker sociala kontakter, dvs. försätter sig i frivillig karantän i 14 dygn innan examen börjar. Om examinanden uppvisar symtom som tyder på koronavirussmitta, får han eller hon inte vara i närkontakt med andra eller delta i provet, utan han eller hon bör låta sig testas för eventuell coronavirusinfektion. Vid behov kan gymnasiet konsultera den enhet inom kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar om examinandernas symptom före eller under provdagen.

Om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har beslutat att en examinand ska hållas i karantän, får examinanden inte avlägsna sig från sin karantänplats eller vara i kontakt med andra personer. Studentexamensnämnden har i regel anvisat examinander i karantän att ansöka om annullering av anmälan och delta i proven vid nästa examenstillfälle. Om gymnasiet beslutar att utreda om en examinand i karantän kan delta i provet med specialarrangemang, samarbetar gymnasiet med den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Det är viktigt att examinanderna följer gymnasiets anvisningar till exempel om att komma till provtillfället. Vid provtillfället rekommenderas användning av andningsskydd under hela provtillfället, med undantag för korta mat- och dryckespauser. Om hälso- och sjukvårdsrelaterade skäl förhindrar användning av andningsskydd rekommenderas användning av ansiktstäckande visir.

Ytterligare information: 

  • generalsekreterare Tiina Tähkä (Studentexamensnämnden), tfn 029 533 8201
  • direktör Tiina Silander (UKM), tfn 02953 30188
     
Allmänbildande utbildning Utbildning