Hoppa till innehåll

Studentexamensproven våren 2021 ordnas på ett hälsosäkert sätt - grundskolans högre klasser samt andra stadiet övergår till distansundervisning fr.o.m. 8.3.

25.2.2021 18.32

Proven för studentexamen våren 2021 ordnas i gymnasierna 16.3 –7.4. med beaktande av hälsosäkerheten. Examen ordnas i gymnasierna också under gymnasiernas distansundervisning.

Det rekommenderas att grundskolans högre årskurser samt andra stadiet i de områden som befinner sig i accelerations- eller samhällsspridningsfasen från och med den 8 mars övergår till distansundervisning i tre veckor.