Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Med understödet stöds Finlandsmodellens hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Detta är en pilotansökan.  På våren inleds en ny ansökningsomgång där det kan sökas om understöd till aktiviteter för läsåret 2021-2022.

Syftet är att erbjuda varje barn och ungdom en angenäm och avgiftsfri hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. I Finlandsmodellen kombineras hörandet av barn och ungdomar om deras önskemål om fritidsaktiviteter, koordineringen av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.   Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1. - 9. samt i tilläggsundervisningen.  Syftet är att etablera Finlandsmodellen som permanent verksamhetsform i kommunerna.

Undervisnings- och kulturministeriet använder högst 9,5 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden inleds 3.11.2020 och går ut 2.12.2020 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten före utgången av december 2020.

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga Utbildning

Ytterligare information

Kontaktinformation 
REGIONFÖRVALTNINGSVERKEN

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) 
Ansvarsområdet för bildning och kultur 
Enhetschef för kulturväsendet Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537, [email protected]
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, [email protected] 
Överinspektör Kristiina Kontiainen, tnf 0295 016 538, [email protected]
 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV) 
Ansvarsområdet för bildning och kultur
Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517, [email protected]


Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV) 
Ansvarsområdet för bildning och kultur 
Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396, [email protected]
Planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, [email protected]


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV) 
Ansvarsområdet för bildning och kultur 
Överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077, [email protected] 
Planerare Elli-Noora Rinne (från 9.11.2020), tfn 0295 018 085, [email protected]


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) Huvudverksamhetsstället i Vasa 
Ansvarsområdet för bildning och kultur 
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848, [email protected]
   

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV) 
Ansvarsområdet för bildning och kultur 
Överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552, [email protected] 
Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, [email protected]
Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja-Stewart, tfn 0295 017 652, [email protected]