Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för omfattande samprojekt inom kulturexport

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturexport.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 27.9.2018 och slutar 1.11.2018 kl 16:15.

För understöd för kulturexport kan användas totalt 950 000 euro.

Man strävar efter att fatta beslut om understöden senast i november 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utvärderingsgruppen ger ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kimmo Aulake, tlf. 0295 3 30067, [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd