Hoppa till innehåll

Samnordisk bokbussverksamhet

Understöd beviljas för samnordisk bokbussverksamhet.

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala bibliotek som har en samnordisk bokbuss.

Understödets syfte är att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kultur.

Understödet är ett specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar den 9 november 2020 och går ut den 11 december 2020 klockan 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 220 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i februari-mars 2021.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001) och Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Bibliotek

Ytterligare information

Leena Aaltonen,  Kulturråd    
UKM, Kultur- och konstpoltiska avdelningen, ansvarsområdet flr konst och kulturarv 

tfn. 02953 30344, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod