Hoppa till innehåll

Saarikko utreder stöd för sommarjobb för unga

Undervisnings- och kulturministeriet
1.2.2021 11.47 | Publicerad på svenska 1.2.2021 kl. 17.03
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, med ansvar för ungdomsfrågor, vill främja sommarjobb för unga. Minister Saarikko anser till exempel att en sommarjobbssedel på riksnivå vore en bra idé. Hon oroar sig över att coronakrisen riskerar göra det svårare för unga att hitta sommarjobb.

- Sommarjobb ger unga värdefulla erfarenheter av arbetslivet och av att förtjäna egna pengar själv. Jag tycker det är viktigt att ge dem som studerar på andra stadiet en ljus bild av framtiden, och att så många unga som möjligt får ett jobb i sommar. 

För närvarande varierar situationen i fråga om ibruktagandet av sedlarna på olika håll i landet,  vilket försätter de unga  i en ojämlik situation. Enligt minister Saarikko bör målet vara att alla unga framöver, oavsett boningsort, ska kunna sommarjobba. 

- Jag ska snabbt utreda alternativen för hur och med vilken tidtabell det är möjligt att gå in för en sommarjobbssedel på riksnivå, till exempel via ett försök. Staten kan själv gå in med egen finansiering för att stödja kommuner eller till exempel olika organisationer att erbjuda sommarjobbssedlar till unga under 19 år. Modellen bör inkludera en kommunal självfinansieringsandel, anser minister Saarikko.

Många kommuner i Finland har idag i bruk sommarjobbssedlar, som bidrar till att unga får arbetserfarenhet och sommarjobb på företag och i föreningar. Sedlarnas värde kan variera, men är i många fall ca 300 euro. Ett villkor för att få en sedel är ett anställningsförhållande som varar en viss tid och omfattar ett visst antal arbetstimmar.

Mer information: Eeva Kärkkäinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040149 2201