Hoppa till innehåll

Rederibolaget Gustaf Eriksons arkiv 1913-1947 föreslås för Unescos Världsminnesregister

Undervisnings- och kulturministeriet
13.10.2021 10.30
Nyhet

Finlands nationella kommitté för Unescos Världsminnesregister och Finlands Unesco-kommission understöder Ålands landskapsregerings förslag, att Rederibolaget Gustaf Eriksons arkiv 1913–1947 upptas i Unescos internationella Världsminnesregister.

Gustaf Erikson ägde i tiderna Ålands, Finlands och världens största enskilda segelfartygsrederi. Eriksons fartyg seglade under mellankrigstiden, i trafik mellan tredje länder, från Åland till olika delar av världshaven.

Gustaf Eriksons arkiv återspeglar en verksamhet, som var såväl världsomfattande som unik. Erikson hade en kännbar betydelse för spridande av information om den nya republiken Finland och dess autonoma landskap Åland. Man lade märke till Åland och Finland och de märktes ut på såväl kartor som sjökort i främmande länder och på det södra halvklotets kontinenter, och detta var Gustaf Eriksons världsomspännande affärsverksamhets och omfattande rederiverksamhets förtjänst.

I Unescos Världsminnesregister, som omfattar betydelsefulla arkiv- och biblioteksarv, upptas endast en bråkdel av föreslagna objekt. Hittills har endast 527 objekt från hela världen upptagits. Från Finland har tre objekt valts med: A.E. Nordenskiölds samling, Skoltbyns arkiv samt furstsläkten Radziwills bibliotek.

Arkivet ägs av Ålands sjöfartsmuseum och Mariehamns Rederi Aktiebolag. Arkivet är beläget i Ålands sjöfartsmuseum, i Mariehamns Rederi Aktiebolags arkiv och deponerat i Ålands landskapsarkiv.

Tilläggsuppgifter: