Hoppa till innehåll

Psykolog- och kuratorstjänster för 50 000 nya studerande

Undervisnings- och kulturministeriet 19.9.2017 11.43 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 12.57
Pressmeddelande

Lagen om elev- och studerandevård ändras så att rätten till psykolog- och kuratorstjänster utvidgas till att gälla alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studerande inom handledande utbildning. För att utvidga tjänsterna gör regeringen en satsning på 5,6 miljoner euro. Till följd av ändringen kommer antalet studerande som omfattas av tjänsterna att öka med ca 50 000. Den 19 september avlät regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagen om elev- och studerandevård.

– Beslutet om att utvidga psykolog- och kuratorstjänsterna är en satsning på studerandenas välbefinnande och det förebyggande arbetet vid läroanstalterna. Genom utvidgningen får man bättre stöd och handledning för avläggandet av studierna, vilket även främjar slutförandet av studierna och sysselsättningen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Bakom ändringen ligger den nya lagen om yrkesutbildning, som riksdagen godkände i juni och som träder i kraft vid ingången av 2018. Bestämmelserna som gäller yrkesutbildning samlas i en enda lag och ansvaret för en del av arbetskraftsutbildningen flyttas över till undervisnings- och kulturministeriet. När det gäller bedömningen av kunnandet övergår man till ett enda sätt att avlägga examen som grundar sig på yrkesprov och som är oberoende av sättet som kunnandet förvärvats på. I och med att gränserna mellan olika utbildningsformer slopas kommer fler studerande att omfattas av psykolog- och kuratortjänsterna.

För närvarande kan studerande som avlägger samma examen vid samma utbildningsanordnare ha olika ställningar när studiesociala förmåner beviljas, beroende på vilken lag utbildningen grundar sig på. Enligt förslaget kommer en ny grupp att omfattas av studerandevårdstjänsterna, nämligen personer som avlägger yrkesinriktad grundexamen som fristående examen eller som arbetskraftsutbildning.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:

Specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 045 1296812

regeringsrådet Anna Kankaanpää, tfn 02953 30403

LAPE Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning spetsprojekt