Hoppa till innehåll

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter

Understödet är avsett för att utveckla verksamhetsmiljöerna för elitidrott genom att förbättra idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning och genom att stöda utvecklandet och delandet av kunnande inom elitidrott på riksnivå vid de viktigaste idrottsakademierna och träningscentren.

Understöd kan ges till regionala eller riksomfattande idrottsakademier som erkänts av Finlands Olympiska Kommitté och vars uppgift är att göra det möjligt för unga idrottare som siktar på den internationella toppen och för sådana som redan har nått den att kombinera daglig träning och studier.

Understödet beviljas i form av ett riktat allmänt understöd eller som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 5.11.2020 och går ut 10.12.2020 kl. 16.15.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2021. Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2020. Sökandena får besked om beslutet i ministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

  • Idrottslagen (390/2015)
  • Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 330057
[email protected]