Hoppa till innehåll

Över 2,2 miljoner euro till grundläggande konstundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet
2.12.2020 9.59
Pressmeddelande
Ballerinaflickor.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat sammanlagt 2 226 000 euro till huvudmän om grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel enligt det beräknade antalet undervisningstimmar för det tilläggsfinansieringsbehov som orsakats av coronapanpidemin. 74 huvudmän inom grundläggande konstundervisning i Finland beviljades understöd.

Syftet med understödet är att stärka förutsättningarna för anordnandet av grundläggande konstundervisning, som försvårats på grund av coronapandemin. 

De sökandes inkomstbortfall beror dels på att intäkterna från elevavgifterna har minskat, men också på grund av det minskade antalet föreställningar och uppträdanden och begränsningarna av antalet personer i publiken under hösten. Undervisningen har omorganiserats med beaktande av hälso- och säkerhetsaspekter, t.ex. genom att minska gruppstorlekarna och genom nödvändiga anskaffningar av utrustning och material. Man har dels gått in för att omvandla undervisningslokalerna så att de fungerar bättre och dels hyrt mer utrymmen. Även omkostnaderna för städning och vikarier har ökat överallt.

I Finland finns cirka 435 läroanstalter för grundläggande konstundervisning, och av dem omfattas 139 av statsandel per undervisningstimme. Grundläggande konstundervisning ges inom musik, dans, bildkonst, mediekonst, cirkuskonst, ordkonst, arkitektur, teater och hantverk.  Vissa konstformer undervisas i huvudsak individuellt och vissa i grupper.

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen beviljade redan tidigare, i juli månad, sammanlagt 6 474 000 euro i coronastöd till 101 huvudmän inom grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel för grundläggande konstundervisning.  

Mer information om understödet och beviljade understöd

Mer information: Hanna Koskimies, tfn 0295 330048